05/02/2023 - 12:44

Hội nghị hẹp các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN đạt được những kết quả tích cực

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sáng 4-2, Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) đã chính thức bế mạc.

Sau khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi nhấn mạnh hội nghị đã thảo luận thực chất và đạt được những kết quả tích cực. Hội nghị đã thảo luận các vấn đề trọng tâm đó là đánh giá kết quả thực hiện Ðồng thuận 5 điểm (5PC) về vấn đề Myanmar; các vấn đề khu vực và quốc tế; quan hệ ASEAN với các đối tác.

Về vấn đề Myanmar, Indonesia với tư cách nước Chủ tịch ASEAN năm 2023 đã đề cập sâu sắc đến tiến trình thực hiện 5PC, đồng thời nhấn mạnh 5PC có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thống nhất của ASEAN trong giải quyết vấn đề Myanmar. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định cách tiếp cận thống nhất trong thực hiện 5PC nhằm thúc đẩy sớm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia thành viên của khối, cũng như đảm bảo các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này, đặc biệt là những người Hồi giáo Rohingya.

Về chủ đề “Các vấn đề ASEAN: Tâm điểm của tăng trưởng”, các nước thành viên của ASEAN đã thống nhất sẽ mở rộng quỹ ứng phó COVID-19 thành quỹ ứng phó ASEAN cũng như tập trung nguồn lực nhằm xây dựng Khung kinh tế xanh ASEAN.

Về triển khai trụ cột Tầm nhìn ASEAN về Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tái khẳng định tiếp tục thực thi Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và cùng thúc đẩy sớm hoàn thành đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) trong thời gian sớm nhất trên cơ sở thực chất, hiệu quả và khả thi. Indonesia sẽ chủ trì đàm phán COC với cuộc họp đầu tiên vào tháng 3 tới. Các Bộ trưởng cũng thống nhất đánh giá, rà soát các dự án cụ thể trong khuôn khổ AOIP, trong đó xây dựng lòng tin với các đối tác, cùng hợp tác trên cơ sở cùng hướng tới lợi ích của các bên. Bên cạnh đó, ASEAN cũng sẽ tăng cường xây dựng Triển vọng hàng hải ASEAN.

Bà Retno Marsudi khẳng định, các quốc gia thành viên ASEAN đều ủng hộ ý định của Indonesia triệu tập một số sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN - Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương nhằm thực hiện AOIP.

Hội nghị khẳng định ASEAN sẽ thúc đẩy quan hệ với các đối tác trong khu vực và quốc tế trên cơ sở thực chất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

VĂN PHONG

Chia sẻ bài viết