05/08/2014 - 13:24

Gò Công phát triển du lịch sinh thái

Để phát huy tiềm năng du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng, đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch mạnh mẽ và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, trong năm 2014, tỉnh Tiền Giang đầu tư 430 tỉ đồng để phát triển du lịch, trong đó chú trọng phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, nhằm thu hút hơn 1,3 triệu lượt du khách. Tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện Khu sinh thái nghỉ dưỡng trên cù lao Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho), Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành-Hàng Dương (Gò Công Đông) và Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước.

Chia sẻ bài viết