10/09/2021 - 18:49

Gia hạn thêm 6 tháng cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

(CTO) - Ngày 10-9, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ cho biết: Chi nhánh đã ban hành Công văn số 720/CTH-TH triển khai Thông tư số 14/2021/TT-NHNN đến giám đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố) và đề nghị các TCTD thực hiện nghiêm. Đồng thời báo cáo kết quả tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về NHNN Chi nhánh hàng tháng, kể từ tháng 9-2021.

Doanh nghiệp cần sự chia sẻ của ngân hàng để qua giai đoạn khó khăn.

Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7-9-2021 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13-3-2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh từ ngày 10-6-2020 đến trước ngày 1-8-2021 (thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10-6-2020 theo quy định tại Thông tư 01).

Thông tư số 14 cũng sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc/hoặc lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ 23-1-2020 đến 30-6-2022 (thêm 6 tháng so với quy định tại Thông tư 01). Đồng thời sửa đổi giới hạn thời gian việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, ohi1 đến ngày 30-6-2022.

Thông tư số 14 của NHNN có hiệu lực từ ngày 7-9-2021.

Theo ông Trần Quốc Hà, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, Chi nhánh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 01 và Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2-4-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 của Thống đốc NHNN. Các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi vay với mức giảm từ 0,5%-1,5%; thực hiện cắt giảm chi phí, lợi nhuận tập trung cho việc giảm lãi suất cho vay và cho vay mới hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến đáp ứng nhu cầu thanh toán, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19.

Đến cuối tháng 7-2021, các TCTD trên địa bàn Cần Thơ đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu và miễn, giảm lãi lũy kế từ ngày 13-3-2020 là 2.124,1 tỉ đồng, dư nợ thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ đến 31-7-2021 đạt 771,5 tỉ đồng cho 706 khách hàng. Doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23-1-2020 đến cuối tháng 7-2021 đạt 60.242 tỉ đồng, dư nợ cho vay mới đạt 19.730,1 tỉ đồng cho 7.110 khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: GIA BẢO

Chia sẻ bài viết