27/02/2009 - 08:28

Hướng dẫn áp dụng giá bán điện từ 1-3:

Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ kWh 401 trở lên là 1.790 đ/kWh

Để triển khai Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12-2-2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường, ngày 26-2, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BCT Quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được áp dụng với các hộ gia đình sử dụng điện cho nhu cầu sinh hoạt có hợp đồng mua bán điện trực tiếp với bên bán điện. Theo đó, 50kWh đầu tiên giá 600đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 865đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 1.135đ/kWh; 50kWh tiếp theo giá 1.495đ/kWh; 100kWh tiếp theo giá 1.620đ/kWh; 100kWh tiếp theo giá 1.740đ/kWh và kWh sau đó (kWh 401) trở lên tính giá 1.790đ/kWh, sau đó cộng 10% thuế GTGT.

Trong trường hợp bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (có hộ khẩu riêng) sẽ áp dụng giá bán điện bậc thang cho tất cả các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức bậc thang nhân với số hộ sử dụng dùng chung công tơ. Bên mua điện gồm một hộ sử dụng mà có nhiều hợp đồng mua bán điện sinh hoạt (mỗi hợp đồng được lắp một công tơ riêng) sử dụng vào mục đích sinh hoạt tại một địa điểm thì được tính là 1 hộ sử dụng điện để áp giá điện sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng điện ghi được ở tất cả các công tơ tại địa điểm của hộ đó.

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà có thời hạn thuê nhà từ 12 tháng trở lên, cứ 4 người (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú dài hạn) tính là một hộ sử dụng để áp bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.

Đối với các đơn vị được hưởng giá điện bán buôn phải đủ các điều kiện như: có Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện được cơ quan có thẩm quyền cấp; có sổ sách kế toán theo quy định, trong đó tách biệt rõ phần hạch toán kinh doanh bán điện; có hợp đồng mua bán điện, có công tơ đo đếm điện riêng cho từng hộ sử dụng điện, phát hành hóa đơn tiền điện cho từng khách hàng theo từng kỳ thanh toán.

Cụ thể: Giá bán buôn điện khu vực nông thôn là giá bán tại công tơ tổng, theo đó giá cho 50 kWh đầu tiên là 420đ/kWh và cho kWh từ 401 trở lên giá 1.345đ/kWh (có 7 bậc thang). Sau ngày 31-8-2009, nếu đơn vị kinh doanh điện nông thôn không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, đình chỉ hoạt động để bàn giao cho các Công ty Điện lực tiếp nhận bán điện trực tiếp đến khách hàng sử dụng.

Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư cũng phải đáp ứng các điều kiện bán buôn điện. Trong khu vực thành phố, thị xã, áp dụng cho 50kWh đầu tiên giá 515đ/kWh và cho kWh từ 401 trở lên giá 1.575đ/kWh (trạm biến áp điện do bên mua đầu tư); cho 50kWh đầu tiên giá 535đ/kWh và cho kWh từ 401 trở lên giá 1.630đ/kWh (trạm biến áp do bên bán điện đầu tư). Đối với thị trấn, huyện lỵ, áp dụng cho 50kWh đầu tiên giá 485đ/kWh và cho kWh từ 401 trở lên giá 1.465đ/kWh (trạm biến áp do bên mua điện đầu tư); cho 50 kWh đầu tiên giá 500đ/kWh và cho kWh từ 401 trở lên giá 1520đ/kWh (trạm biến áp do bên bán điện đầu tư). Giá bán buôn điện cho khu vực này cũng được áp dụng các điều kiện như đối với khu vực nông thôn.

Giá bán buôn điện sinh hoạt cho các nhà cao tầng khu đô thị mới bằng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang trừ lùi 3% theo các mức bậc thang tương ứng; giá bán buôn điện sử dụng cho mục đích khác của khu tập thể, cụm dân cư, khu vực thành phố (trừ nhà cao tầng khu đô thị mới), thị trấn, thị xã, huyện lỵ giá 940đ/kWh (không phân biệt cấp điện áp).

Thông tư cũng quy định: Giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày (gọi là hình thức 3 giá) là: giờ bình thường gồm từ 4 giờ đến 9 giờ 30 phút, từ 11 giờ 30 phút đến 17 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ (từ thứ 2 đến thứ 7); ngày Chủ nhật từ 4 giờ đến 22 giờ. Giờ cao điểm (từ thứ 2 đến thứ 7- không có Chủ nhật): từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ. Giờ thấp điểm: Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Giá bán theo hình thức 3 giá được áp dụng với bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; bên mua điện sử dụng vào mục đích sử dụng bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất lúa, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày trồng xen canh trong vùng lúa, rau, màu; khuyến khích mua điện theo hình thức ba giá đối với bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có máy biến áp và sản lượng điện sử dụng dưới mức quy định nêu trên.

Đối với các công tơ đang bán điện theo hình thức ba giá, chậm nhất là ngày 31-5-2009, bên bán điện phải cài đặt lại thông số thời gian của công tơ điện tử theo quy định để thực hiện đúng biểu giá quy định.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết