19/02/2020 - 19:40

Duy trì sản lượng lúa trên 1,3 triệu tấn 

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, năm 2020, ngành nông nghiệp duy trì diện tích lúa cả năm hơn 214.000ha và tổng sản lượng đạt trên 1,3 triệu tấn. Trong đó, mở rộng diện tích “Cánh đồng lớn” trên mỗi vụ sản xuất đạt trên 20.000ha.

Thu hoạch lúa trên “Cánh đồng lớn” ở huyện Thới Lai.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp thành phố tập trung nâng cao phẩm chất, tăng chất lượng lúa gạo thông qua việc nâng chất khâu giống, tăng cường cơ giới hóa. Đồng thời, vận động liên kết, thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và các tổ hợp tác trong “Cánh đồng lớn”. Ngành nông nghiệp cũng đẩy mạnh thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); ứng dụng kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, quản lý dịch hại theo hướng sinh học; hướng dẫn nông dân ghi chép sổ tay sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP…

Tin, ảnh: CHI MAI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Cánh đồng lớn