18/02/2021 - 07:23

Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin thống kê 

Ngành Thống kê TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê, đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2021, ngành Thống kê thành phố chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ðánh giá kết quả thực hiện công tác của ngành Thống kê thành phố trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè nêu ra 3 thành tựu nổi bật. Ðó là, biên soạn và đáp ứng kịp thời các báo cáo, số liệu thống kê phục vụ cho các phiên họp thường kỳ của thành phố. Năm 2020, ngành Thống kê thực hiện hoàn thành 30 cuộc điều tra; trong đó có 2 cuộc điều tra lớn là điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ và điều tra doanh nghiệp năm 2020. Bên cạnh đó, hợp tác và chia sẻ hiệu quả thông tin thống kê cho các sở, ban ngành và các địa phương, phục vụ cho điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điều tra viên sử dụng điện thoại di động thu thập thông tin theo hình thức CAPI tại cuộc điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trong năm 2020, Cục Thống kê thành phố đã hoàn thành biên soạn, xuất bản một số ấn phẩm như: Niên giám Thống kê cấp thành phố, cấp quận, huyện năm 2019; ấn phẩm chuyên đề từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho cấp thành phố và cấp quận, huyện; ấn phẩm điều tra 53 dân tộc thiểu số… Với sự nỗ lực của các đơn vị trong ngành, Cục Thống kê đã thực hiện thành công Ðề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn thành phố. Công tác biên soạn GRDP 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020 được thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình biên soạn đã phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu từng trường hợp cụ thể với các vụ chuyên ngành của Tổng cục và các sở, ngành địa phương để nâng cao chất lượng biên soạn và công bố số liệu ước tính GRDP đúng hạn.

Xác định công nghệ thông tin, số hóa, trí tuệ nhân tạo là chìa khóa của mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động thống kê ngay thời điểm hiện tại và trong tương lai. Năm 2020, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành được đầu tư, nâng cấp, là nền tảng quan trọng tạo điều kiện cho ngành Thống kê triển khai các hoạt động đầy đủ theo kế hoạch trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, ngành Thống kê thành phố đã triển khai xây dựng và áp dụng nhiều phần mềm nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng trong công tác thống kê. Hầu hết các cuộc điều tra áp dụng CAPI (sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động); điều tra doanh nghiệp năm 2020 lần đầu tiên áp dụng webform (phiếu điều tra trực tuyến) và thực hiện thành công. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến được nâng cao, các thông tin được đăng tải trên bảng điện tử LED, cổng thông tin điện tử của thành phố, trang thông tin điện tử của ngành liên tục được cập nhật. Nhất là các hoạt động và số liệu kinh tế - xã hội, kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê đã thu hút được nhiều lượt người truy cập. Áp dụng rộng rãi công nghệ Inphograpic đối với phổ biến thông tin.

Trong công tác tổ chức, căn cứ các hướng dẫn từ Tổng cục Thống kê, đơn vị đã tiến hành thực hiện các bước, quy trình để xây dựng Ðề án bố trí sắp xếp nhân sự của các phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê, Chi cục Thống kê khu vực theo chức năng, nhiệm vụ mới. Sau khi sắp xếp lại tổ chức theo mô hình tổ chức mới, ngành Thống kê thành phố đã giảm 2 phòng, 4 Chi cục Thống kê tương ứng với việc giảm 2 trưởng phòng và 4 chi cục trưởng...

Ðể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Cần Thơ, cho biết: Ngành Thống kê thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê. Ðặc biệt chú trọng đến thu thập dữ liệu hành chính từ các sở, ban, ngành ở địa phương. Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập. Nhất là thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, thu thập thông tin trong tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ngành đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác thu thập và xử lý thông tin thống kê. Bên cạnh đó, cập nhật diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2021 bảo đảm chất lượng và thời gian; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức các báo cáo. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm thống kê, tiếp tục ứng dụng Infographic trong biên soạn các ấn phẩm; đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê để tuyên truyền hiệu quả nhất các thông tin…

Trong chuyến làm việc với Cục Thống kê TP Cần Thơ vào tháng 12-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức của ngành Thống kê TP Cần Thơ trong năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ các yêu cầu về thông tin kinh tế - xã hội cho địa phương. Đồng thời yêu cầu ngành Thống kê TP Cần Thơ tăng cường kết nối với các sở, ban ngành thành phố nhằm tạo sự đồng thuận trong sử dụng số liệu; tăng cường hơn nữa thống kê các chỉ tiêu xã hội và có sự kết nối giữa các chỉ tiêu kinh tế và chỉ tiêu xã hội...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết