27/12/2018 - 20:48

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ:

Đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường 

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đến thời điểm này, Sở TN&MT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phóng viên Báo Cần Thơ trao đổi với ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ xoay quanh các nội dung này.

Công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực trong năm 2018.

Vừa qua TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai ra sao, thưa ông?

- Sở TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20-3-2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, công tác quản lý, sử dụng đất đai có sự chuyển biến rất rõ nét, vừa đóng góp được nguồn lực tài chính cho ngân sách nhà nước vừa giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Sở hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP Cần Thơ và đã được Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, hướng dẫn UBND quận, huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện theo đúng quy định. Kịp thời trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 9/9 quận, huyện. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 trình UBND thành phố và Bộ TN&MT đúng quy định. Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức. Quá trình thc hin có kim tra thc tế tình hình s dng đất nhm kp thi phát hin các t chc s dng đất kém hiu qu, không đúng mc đích, tránh lãng phí.

Sở thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 124 hồ sơ; định giá đất cụ thể các công trình, dự án (97 hồ sơ). Qua đó đã kịp thời đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Kịp thời chuyển thông tin cho ngành thuế 38.054 phiếu chuyển thông tin địa chính với tổng diện tích 16.388,7ha, ước thu ngân sách 312,25 tỉ đồng…

* Thưa ông, ngành đã có những hoạt động gì tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu?

- Ngành tăng cường phối hợp với các sở, ban ngành và quận, huyện tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh chiến lược quản lý chất thải rắn tổng hợp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Bộ Tiêu chí kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác thải công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố. Hoàn thành tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ và chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Chi cục Bảo vệ Môi trường TP Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên ra quân dọn vệ sinh rạch Tham Tướng.

Sở tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, tập trung các khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, lĩnh vực chế biến thủy hải sản, các khu xử lý chất thải sinh hoạt… Tăng cường chỉ đạo rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các điểm nóng môi trường nhân dân thường phản ánh. Trong năm 2018, Sở đã tổ chức thực hiện 3 cuộc thanh tra hành chính và 20 cuộc thanh tra chuyên ngành về đất đai, công tác bảo vệ môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối 44 doanh nghiệp, cơ sở. Qua thanh tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp, với số tiền trên 1,071 tỉ đồng.

Hoạt động thẩm định và hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau khi dự án hoạt động được thực hiện chặt chẽ.  Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ theo kế hoạch, thường xuyên cập nhật kết quả quan trắc xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố.

* Năm qua, công tác cải cách hành chính thực hiện ra sao, thưa ông?

- Năm 2018, chủ đề cải cách hành chính của Sở là “Nụ cười công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Sở chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức công khai để người dân và doanh nghiệp nắm được thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công bố Bảng giá đất hằng năm; công khai mức giá đền bù, số hộ, diện tích đất, loại đất bị thu hồi, tài sản, cây trồng cùng với mức giá đền bù.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố trong tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, như: Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức, viên chức. Sở tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua tổ chức tiếp nhân dân, doanh nghiệp định kỳ vào thứ hai hằng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính.

* Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào Sở TN&MT sẽ phải tập trung thực hiện để có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, thưa ông?  

- Trong năm 2019, Sở TN&MT sẽ trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) của quận, huyện ; lập Danh mục (bổ sung) các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ các dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai; dự án Điều tra thoái hóa đất TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn thành phố; Quy chế quản lý đất công; Quyết định sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố; quy chế phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng; quy chế phân công quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Tham mưu UBND thành phố ban hành khung giá các loại đất kỳ 5 năm (2020-2024).

Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án khai thác quỹ đất thành phố giai đoạn 2017-2021. Đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp khẩn trương đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng tại dự án để bàn giao 5-10% quỹ đất theo quy định; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án. Đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

Với vai trò của mình, Sở tham mưu tốt giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai của nhân dân, không để xảy ra vụ việc kéo dài hoặc tạo điểm nóng. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, cập nhật, thống kê các thông số về chất lượng môi trường nhằm phục vụ quản lý môi trường thông minh. Tập trung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, mất nhiều thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân...

Xin cám ơn ông !

Tuyết Trinh (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết