15/10/2019 - 15:45

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ:

Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ và đại diện các TCTD trên địa bàn tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

(CTO)- Sáng 15-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 của ngành ngân hàng.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo hệ thống ngân hàng phải đặt việc thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định 1058 trong tổng thể chiến lược phát triển của ngành. Cần kiên trì thực hiện các nguyên tắc thị trường, hài hòa, chia sẻ rủi ro, tuân thủ thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), đảm bảo an toàn lành mạnh, hiệu quả trong quá trình hoạt động. Tiếp tục bám sát Nghị quyết 42, Quyết định 1058, Quyết định 986 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Nghị quyết hằng năm của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu NHNN khẩn trương phê duyệt các phương án tái cơ cấu đối với TCTD và tổ chức triển khai đối với các TCTD đã hoàn thành phê duyệt phương án tái cơ cấu. Tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, cơ quan công an, tòa án trong xử lý, thu hồi nợ và tài sản bảo đảm. Nâng cao năng lực các TCTD, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, cung ứng vốn cho nền kinh tế, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nuôi dưỡng thị trường, gia tăng các dịch vụ phi tín dụng, ngân hàng số, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.... NHNN tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống ngân hàng, cảnh báo sớm các rủi ro trong hoạt động tín dụng…

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 (ngày 21-6-2017) của Quốc hội “Về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD” và Quyết định số 1058/QĐ-TTg (ngày 19-7-2017) Về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020", NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN và Tiểu ban chỉ đạo xử lý nợ xấu ngành ngân hàng. Từ năm 2018 đến 31-8-2019, NHNN đã thực hiện 2.259 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 2.077 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đưa ra 12.131 kiến nghị, yêu cầu TCTD khắc phục tồn tại, sai phạm; ban hành 299 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt trên 23,12 tỉ đồng.

Thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD, đến cuối tháng 8-2019, tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống là 11,9% (mức tối thiểu theo quy định là 9%); tỷ lệ dự trữ thanh khoản bình quân đạt 16,9%; hầu hết các TCTD đạt các tỷ lệ, giới hạn an toàn theo quy định của pháp luật. Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua các năm; chất lượng tín dụng được cải thiện. Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng trong việc xử lý nợ xấu, giúp tỷ lệ nợ xấu của hệ thống TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31-8-2019 là 1,98%). Lũy kế từ 15-8-2017 đến cuối tháng 8-2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236.800 tỉ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử dụng dự phòng rủi ro).

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết