26/12/2011 - 08:16

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh:

Chương trình xây dựng nông thôn mới cần đặt trong tầm nhìn dài hạn

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 về Tam nông. Chương trình đề ra đầy đủ các nội dung là cơ sở vững chắc phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống người dân nông thôn. Qua hơn 1 năm thực hiện, nhất là tại 11 xã điểm đã có kết quả khá tích cực, tạo nền tảng bước đầu để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới hiệu quả hơn. Đặc biệt trên tất cả các lĩnh vực đã có bước chuyển biến căn bản, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và người dân.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ Chương trình còn tồn tại một số khó khăn hạn chế; vẫn còn hơi nóng vội trong nhận thức và triển khai còn chậm, một vài chính sách chưa thực hiện hoặc chưa phù hợp sát với thực tế. Ngoài ra, tại một số địa phương quy hoạch sản xuất chưa ổn định, từ đó chưa nâng cao được đời sống cho người dân nông thôn. Nguồn lực cho chương trình có hạn nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế...

Trước mắt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các địa phương phải làm sao ít nhất đến năm 2015 có 20% số xã đạt được theo chuẩn tiêu chí NTM. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chương trình xây dựng NTM phải đặt trong dài hạn và quy hoạch tầm nhìn xa với các tiêu chí xây dựng NTM. Phải xem xét cho phù hợp chứ không phải cứ thấy tiêu chí cao quá là lại đề nghị điều chỉnh, nếu như vậy thì chỉ 1 đến 2 năm đã làm xong chương trình. Điều quan trọng là nhận thức của cả hệ thống chính trị phải đồng bộ, triển khai quyết liệt nhưng không thể nóng vội được, vì đây là chương trình lâu dài, chứ không chỉ đầu tư hạ tầng nông thôn là xong được. Đối với huy động nguồn lực cho chương trình, ngoài nguồn vốn từ nhà nước, doanh nghiệp thì việc huy động từ bên ngoài và người dân là rất quan trọng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý chỉ nên vận động người dân chứ không được mang tính bắt buộc.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh phê duyệt quy hoạch xong trong năm 2012; Ban hành đủ những chính sách còn thiếu, nghiên cứu sửa đổi bổ sung những chính sách chưa phù hợp; đồng thời làm rõ nhiệm vụ nào nhà nước làm, phần nào địa phương và người dân làm. Về sản xuất, làm sao đưa ra được mô hình phù hợp với từng vùng, địa phương; tạo điều kiện để phát triển bền vững thông qua các chính sách liên kết 4 nhà, đẩy mạnh thâm canh; Đào tạo nguồn nhân lực gắn kết với nhu cầu thực tiễn lao động sản xuất.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết