23/01/2023 - 14:19

Chung tay vượt khó, gặt hái thành công trong năm mới 

Nhóm PV Kinh tế

Một năm đầy khó khăn và thách thức đã đi qua, bằng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, 9 quận, huyện của thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2022. Ðây là tiền đề để đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch năm mới 2023 được dự báo nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận những ý kiến tâm huyết chia sẻ của lãnh đạo các địa phương trước thềm năm mới...

ÔNG HUỲNH TRUNG TRỨ, CHỦ TỊCH UBND QUẬN NINH KIỀU: Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ quan trọng của thành phố

- Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH, năm 2022 kinh tế quận phát triển khởi sắc, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Ninh Kiều đạt 1.102,921 tỉ đồng, đạt 108,13% chỉ tiêu dự toán HÐND quận giao.

Huy động và tranh thủ các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, năm 2023, Ninh Kiều đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó phát huy thế mạnh về lĩnh vực thương mại - dịch vụ gắn với phát triển du lịch, phấn đấu đưa Ninh Kiều thành trung tâm dịch vụ quan trọng của thành phố. Ðồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình khởi sự và phát triển DN trên địa bàn. Chú trọng phát triển khoa học - công nghệ để thu hút các nhà đầu tư, do đó ưu tiên ngành ứng dụng trình độ công nghệ hiện đại, đầu tư theo mô hình công nghệ cao thu hút nhiều lao động và lao động có trình độ cao. Ðầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội; xây dựng các công trình mang lại hiệu quả cao. Quan tâm nâng chất đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử” theo tiêu chuẩn ISO...

ÔNG NGUYỄN QUỐC CƯỜNG, CHỦ TỊCH UBND QUẬN CÁI RĂNG: Phát triển xứng tầm đô thị cửa ngõ phía Nam thành phố

- Bám sát chủ đề năm 2022 của quận “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng phù hợp để khôi phục và phát triển KT-XH”, Cái Răng kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, quyết tâm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân. Cơ cấu kinh tế của quận tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực I (nông nghiệp) chiếm 0,59%, khu vực II (công nghiệp - xây dựng) chiếm 53,85%, khu vực III (thương mại, dịch vụ) chiếm 45,56%. Giá trị sản xuất trên các lĩnh vực ước thực hiện được 38.319 tỉ đồng, tăng 22,98%; tiến độ thu ngân sách nhà nước ước tăng trên 15% so với năm trước.

Năm mới, quận Cái Răng tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp đô thị. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo kế hoạch, từng bước xây dựng đô thị Cái Răng thông minh, hiện đại. Quận Cái Răng nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của thành phố, là đầu mối giao thông, tập trung các khu công nghiệp, cảng... Ðặc biệt, các dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố như dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông; đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ đang xúc tiến triển khai. Vì vậy, quận tiếp tục cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch, kế hoạch có liên quan và đề ra những định hướng phát triển để khai thác tối ưu những lợi thế này. 

BÀ PHAN THỊ NGUYỆT, CHỦ TỊCH UBND QUẬN BÌNH THỦY: Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để vươn tầm cao mới

-  Nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình KT-XH của quận năm 2022 từng bước được phục hồi sau dịch COVID-19. Thương mại - dịch vụ, du lịch được duy trì, ổn định và tiếp tục phát triển; công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông được quan tâm thực hiện. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã và đang được triển khai. Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời… 14/14 chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2023 có nhiều sự kiện quan trọng khi là năm thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, các sản phẩm, công trình trọng điểm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Bình Thủy. Quận phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH. Ðồng thời, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết quan trọng của thành phố. Ðặc biệt là vận dụng và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU của Thành ủy về việc xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của TP Cần Thơ trên cơ sở tranh thủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết này và sự huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách và các thành phần kinh tế để tạo đà cho quận nhà Bình Thủy ngày càng phát triển và vươn tầm cao mới.

ÔNG LÊ VIỆT SĨ, CHỦ TỊCH UBND QUẬN Ô MÔN: Khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển KT-XH

- Năm 2022, quận Ô Môn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phục hồi, phát triển KT-XH, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ đó, hầu hết các ngành, lĩnh vực của quận Ô Môn đều tăng trưởng. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) năm 2022 ước đạt trên 32.352 tỉ đồng, đạt trên 106%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 9.275 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2021; các lĩnh vực, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá so với năm 2021; nông nghiệp chuyển sang các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật, có giá trị kinh tế. Công tác qun lý nhà nước v đô th, tài nguyên, môi trường, ci cách hành chính, thc hành tiết kim, chng lãng phí được tp trung ch đạo thc hin tt; quc phòng, an ninh, trt t an toàn xã hi được gi vng…

Phát huy thành quả đạt được, năm 2023, quận Ô Môn huy động mọi nguồn lực khai thác, phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phục vụ phát triển KT-XH, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Theo đó, quận tập trung thực hiện tốt các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông... Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; kết hợp tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;...

ÔNG VÕ VĂN TÂN, PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN THỐT NỐT: Phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển KT-XH trong năm mới

- Năm 2022,  KT-XH quận Thốt Nốt tiếp tục duy trì và đạt nhiều kết quả khả quan, với tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực đạt kế hoạch đề ra. Hầu hết các doanh nghiệp, công ty nỗ lực duy trì hoạt động, lượng hàng hóa dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân; sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và du lịch hoạt động khá tốt...

Quận Thốt Nốt tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển KT-XH trong năm 2023. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển, đặc biệt là đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của quận; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH... Ðịa phương thực hiện tốt mục tiêu công bằng xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận...

ÔNG NGUYỄN TRUNG NGHĨA, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHONG ÐIỀN: Tiến tới huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị sinh thái

- Năm 2022, tình hình KT-XH huyện Phong Ðiền đạt được kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi tích cực; cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Huyện xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, có 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Xã Trường Long hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, theo đó, huyện có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năm mới 2023, Phong Ðiền tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số… để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Mặt khác, tiếp tục triển khai thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình chuyên canh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng nông sản, vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước kết nối với chuỗi cung ứng. Cùng đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Ðầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các dự án, công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu phát triển chung của huyện, nhất là nhu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái...

ÔNG NGUYỄN THÀNH ÚT, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THỚI LAI: Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

- Vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch COVID-19, năm 2022 Thới Lai hoàn thành tất cả các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo kế hoạch đã đề ra. 

Trong năm 2023, huyện tập trung công tác xây dựng nông thôn mới nhằm rút ngắn thời gian để đạt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành 12/12 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo mục tiêu Nghị quyết của Huyện ủy đề ra. Tiếp tục triển khai đồng bộ chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thành ủy, HÐND, UBND TP Cần Thơ, Huyện ủy Thới Lai về phát triển KT-XH, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo nghị quyết hằng năm. Tập trung thực hiện các khâu đột phá, chiến lược, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng huy động tối đa các nguồn lực xây dựng đồng b kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những hạn chế, khó khăn, bất cập, nhất là trong triển khai các dự án, giải ngân vốn xây dựng cơ bản…

Tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất đồng bộ, phù hợp với điều kiện, thực hiện thắng lợi vụ đông xuân 2022-2023 và hoa màu phục vụ Tết; tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mô hình “Cánh đồng lớn”, “Cánh đồng lúa sạch” năm 2023. Ðồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án của thành phố trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án đường dây 500KV Ô Môn - Thốt Nốt, dự án cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG THỌ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CỜ ÐỎ: KT-XH phục hồi, đời sống người dân được nâng cao

-  Năm qua huyện đã tổ chức sản xuất thắng lợi 3 vụ lúa, với năng suất và sản lượng đạt khá và phát triển sản xuất rau màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản vượt kế hoạch. Doanh thu bình quân 1ha đất sản xuất nông nghiệp đạt hơn 198,98 triệu đồng, đạt 107,56% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao. Thu ngân sách vượt kế hoạch thành phố giao. Công tác giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, chăm lo sức khỏe người dân và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Ðy mnh xây dng nông thôn mi nâng cao, thc hin chuyn đổi s, ng dng công ngh thông tin và đầu tư phát trin các cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi…, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Năm 2023, Cờ Ðỏ tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế. Tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nâng cấp đô thị. Phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn, giải quyết tốt việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư, huy động tốt các nguồn lực xã hội hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển KT-XH địa phương…

ÔNG ÐOÀN QUỐC SỬ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VĨNH THẠNH: Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH

- Vĩnh Thạnh đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 12/12 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022. Trong đó, sản xuất nông nghiệp ổn định, chỉ đạo tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch các vụ lúa trong năm. Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu cũng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Ðặc biệt, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản và thu ngân sách của địa phương đạt kết quả tốt. Huyện thực hiện tốt việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân tháo gỡ vướng mắc...

Năm 2023, huyện Vĩnh Thạnh tập trung khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương;  ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển KT-XH. Qua đó, huyện Vĩnh Thạnh đưa ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.680 tỉ đồng; tổng giá trị sản xuất 9.000 tỉ đồng, trong đó khu vực I phải đạt 3.900 tỉ đồng, khu vực II là 2.300 tỉ đồng, khu vực III được 2.800 tỉ đồng; cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I chiếm 43,33%, khu vực II chiếm 25,56%, khu vực III chiếm 31,11%; thu nội địa theo chỉ tiêu thành phố giao là 61.900 tỉ đồng; xây dựng xã Vĩnh Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) là 0,2%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94%...

Chia sẻ bài viết