01/10/2022 - 20:22

Chợ nổi 

                  PHAN THÀNH MINH

 

Áo cơm cậy những con đò

Yêu thương nắm níu hai bờ sông xuôi

Qua ánh mắt

Lại câu cười

Khoác lên chợ nổi cuộc đời người quê

 

Nước lên đón phù sa về

Ðược mùa ong bướm sum suê bí bầu

Cây bẹo lúc lắc nhành cau

Lao xao trong bọc lá trầu chưa têm

 

Xôi mỡ tuồn tuột tay mềm

Phải lòng mặn ngọt bớt thêm nụ cười

Lọc lừa thả xuống sông trôi

An yên chợ nổi cái tôi thật thà

Chia sẻ bài viết