28/07/2008 - 09:32

Cà Mau: 1.631 tàu cá được hưởng chính sách hỗ trợ dầu

Theo số liệu thống kê của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cà Mau, tính đến tháng 7 năm 2008, toàn tỉnh có 3.625 phương tiện hoạt động khai thác thủy sản và dịch vụ thủy sản, có 2.970 phương tiện đã đăng ký, đăng kiểm. Trong đó, có 1.631 phương tiện đáp ứng được các điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ dầu.

Đến nay, UBND các xã có tàu cá đã tiếp nhận 734 hồ sơ yêu cầu hỗ trợ dầu của ngư dân. Hội đồng xét duyệt hồ sơ của UBND các huyện U Minh và Phú Tân đã xét 136 hồ sơ, với 109 hồ sơ đạt yêu cầu, với số tiền yêu cầu hỗ trợ 1,24 tỉ đồng. Hiện Kho bạc Nhà nước huyện, phối hợp với UBND cấp xã sẽ thông báo công khai lịch cấp tiền cho ngư dân, để ngư dân đến Kho bạc Nhà nước huyện làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ vào cuối tháng 7-2008. Do mất nhiều thời gian tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục, nên số lượng hồ sơ yêu cầu hỗ trợ được duyệt còn ít và chậm. Tuy vậy, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến cuối năm 2008, sẽ hỗ trợ dầu cho tất cả phương tiện đủ điều kiện.

THANH TÂM

Chia sẻ bài viết