01/08/2016 - 21:38

7 tháng đầu năm 2016 thu hút 3 dự án FDI

(CT)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, trong tháng 7-2016, thành phố cấp giấy chứng đầu tư cho 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với vốn đầu tư 4,26 triệu USD. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2016, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án FDI, với vốn đầu tư 175,7 triệu USD. Tính đến tháng 7-2016, thành phố có 71 dự án FDI (trong khu công nghiệp 22 dự án và ngoài khu công nghiệp 49 dự án), với tổng vốn đăng ký hơn 1,13 tỉ USD, vốn thực hiện 358,8 triệu USD (trong đó vốn thực hiện 7 tháng đầu năm 2016 là 8 triệu USD) và chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký.

7 tháng đầu năm 2016, doanh thu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP Cần Thơ ước đạt 246 triệu USD; trong đó xuất khẩu 77 triệu USD và nội tiêu 169 triệu USD...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết