24/11/2022 - 00:33

Ðiều chỉnh bổ sung 199,492 tỉ đồng vốn ngân sách địa phương cho 7 dự án đầu tư công

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3905/QÐ-UBND, ngày 14-11-2022, về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương.

UBND thành phố quyết định điều chỉnh giảm 199,492 tỉ đồng vốn thuộc ngân sách địa phương của 44 dự án và bổ sung nguồn vốn này cho 7 dự án có nhu cầu bổ sung vốn để giải ngân trong năm 2022, gồm: Bệnh viện dã chiến số 5 thuộc dự án nhóm C được bổ sung 948 triệu đồng; dự án đường tỉnh 918, TP Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ cầu Lộ Bức đến cuối đường tỉnh 923) là dự án nhóm B với số vốn được bổ sung 18,901 tỉ đồng; dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị thuộc dự án nhóm A được bổ sung 158,361 tỉ đồng; cầu Cờ Ðỏ trên đường tỉnh 919 thuộc dự án nhóm B được bổ sung 10 tỉ đồng; dự án đường vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 61C) thuộc dự án nhóm A được bổ sung 7,526 tỉ đồng; dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn giai đoạn 1 đoạn từ vàm Ba Rích đến kênh thủy lợi 1 thuộc dự án nhóm B với số vốn bổ sung 3,256 tỉ đồng; Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều thuộc dự án nhóm B được bổ sung 500 triệu đồng.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, thủ trưởng các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn tại quyết định này tiến hành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và giải ngân hết số vốn được giao. Ðồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết