19/02/2024 - 20:13

Ðề nghị khắc phục tình trạng phần mềm gia hạn BHYT chạy chậm

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh phản ánh phần mềm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) chạy chậm, thiếu ổn định, ảnh hưởng đến nhu cầu khám bệnh của người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng quan tâm khắc phục. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố xem xét, giải quyết. Kết quả như sau: Hiện nay, ngành BHXH chưa có phần mềm để người dân tự gia hạn thẻ BHYT. Người dân tham gia BHYT hộ gia đình bằng các hình thức: nộp tiền trực tiếp cho các tổ chức dịch vụ thu hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, người dân có thể tham gia BHYT hộ gia đình thông qua cổng dịch công quốc gia tại địa chỉ: www.dichvucong.gov.vn. Mặt khác, người dân có thể gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình thông qua tiện ích của các ngân hàng thương mại. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo quy định, ngay sau khi người dân thực hiện thành công.

Về phản ảnh công tác trả kết quả của BHYT qua bưu điện còn chậm: BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Bưu điện huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, rà soát các thẻ BHYT và sổ BHXH đã được cấp, phải trả kịp thời cho người tham gia, chấn chỉnh ngay việc trả kết quả thủ tục hành chính và không để xảy ra việc trả kết quả thủ tục hành chính chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Chia sẻ bài viết