20/05/2022 - 20:47

Ðại hội chi bộ điểm của huyện Phong Ðiền 

(CT) - Ngày 20-5-2022, Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, tổ chức Ðại hội (ÐH) đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025. Ðây là Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Ðiền chọn tổ chức ÐH điểm để rút kinh nghiệm.

Các đảng viên Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, các đảng viên nghiêm túc thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp; công tác tổ chức xây dựng Ðảng được quan tâm củng cố, kiện toàn; kết nạp 2 đảng viên mới. Hằng năm, Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Cán bộ ấp phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 440 triệu đồng bắc cầu, xây dựng và giặm vá các tuyến giao thông, nạo vét kênh thủy lợi; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết; giảm 7 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo; hiện ấp còn 12 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo…

Tại ÐH, các đảng viên Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 biểu quyết thống nhất thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025: kết nạp 1 đảng viên mới; hằng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng 5% trên tổng số cơ sở thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có; đến năm 2025, ấp không còn hộ nghèo; ấp đạt tiêu chí văn hóa - nông thôn mới…

Chi ủy Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt đại hội. 

Các đảng viên Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Huỳnh Văn Dũng tái đắc cử Bí thư Chi bộ.

► Ngoài Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Ðiền còn chọn Chi bộ Chính trị - Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Ðảng bộ Quân sự huyện và Chi bộ Trường THCS Thị trấn phong Ðiền làm điểm chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ cơ sở còn lại chọn ít nhất 1 chi bộ để tổ chức ÐH điểm rút kinh nghiệm. Thời gian tiến hành ÐH chi bộ trong toàn huyện bắt đầu từ tháng 6-2022 và hoàn thành trước ngày 15-8-2022.

THANH THY

Chia sẻ bài viết