05/04/2021 - 16:34

អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ក្នុង​សាលា​រៀន​

(អាង​យ៉ាង​) យោង​តាម​មន្ទីរ​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ រយៈ​ពេល​កន្លង​ ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​នៅ​តាម​សាលា​រៀន​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្ត​ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់។​

 ម៉ោង​រៀន​របស់​សិស្ស​នៅ​អនុវិទ្យា​ល័យ​អូរ​ឡឹម ​(ស្រុក​ទ្រីតូង​ ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​) ។​

យោង​តាម​នោះ​ នៅ​តំ​បន់​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​ កម្រិត​បឋម​សិក្សា​បាន​ចាត់​តាំង​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ ៤ ម៉ោង​/សប្ដាហ៍​ ចំ​ពោះ​តំ​បន់​ដែល​គ្មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ គឺ​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ ២ ម៉ោង​/សប្ដាហ៍​។​ នៅ​កម្រិត​អនុវិទ្យា​ល័យ​ ផ្នែក​អប់​រំខេត្ត​ ចាត់​តាំង​បង្រៀន​ ២ ​ម៉ោង​/សប្ដាហ៍​ ទៅ​តាម​កម្ម​វិធី​សៀវ​ភៅ​ ៧ ក្បាល​របស់​ក្រសួង​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ សម្រាប់​សិស្ស​ចាប់​ពី​ថ្នាក់​ទី ៦ ដល់​ថ្នាក់​ទី ១១ ។​ ពិសេស​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​វិស្សម​កាល​ មាន​វត្ត​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​បំ​ផុត​គឺនៅ​ស្រុក​ទ្រីតូង​ នៅ​ទាំង​ចាត់​តាំង​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ជូន​សិស្សា​នុសិស្ស​។​ ក្រៅ​ពី​នោះ​ ផ្នែក​អប់​រំខេត្ត​ក៏​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​និង​ចាត់​តាំង​បង្រៀន​អក្សរ​ខ្មែរ​ជូន​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​រដ្ឋ នៅ​តាម​សា​លា​រៀន​ដែល​មាន​សិស្ស​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រៀន​ច្រើន​ និង​នៅ​តំ​បន់​ព្រំ​ដែន​។​

ទូទាំង​ខេត្ត​អាង​យ៉ាង​ ​មាន​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ចំ​នួន​ ៥២ និង​សាលា​អនុវិទ្យា​ល័យ​ចំ​នួន​ ១៥៧ ។​ ក្នុង​ចំ​ណោម​នោះ​ មាន​សា​លា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ចំ​នួន​ ៣ ។​ ស្រុក​ទ្រីតូង​ មាន​សាលា​បឋម​សិក្សា​ចំ​នួន​ ៧ និង​ស្រុក​ទិញ​បៀង​ មាន​សាលា​បឋម​សិក្សា​ចំ​នួន​ ៩ ចំ​ណុះ​ឃុំ​ដែល​មាន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ​រស់​នៅ​កុះ​ករ​៕​ 

      ថាញ​ឡុង​ - ថាច់​ធី ​ 

Chia sẻ bài viết