14/09/2020 - 09:27

កាសែត​កឹង​ធើជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍ និង​សិក្ខូប​ករ​ណ៍ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រសង្វាត​រៀន​សូត្រ​

សាខា​បក្ស​ ៥ នៃ​កាសែត​កឹង​ធើ បាន​សហកា​រជាមួយ​នឹង​វិទ្យា​ល័យ​លឺវហឺវភឿក (ខណ្ឌ​អូរម៉ូង​) ចាត់​តាំង​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍ និង​សិក្ខូប​ករ​ណ៍ដល់​សិស្ស​សាលា​នេះ​។​

លោក​ថា​ច់​ខេន​  អគ្គ​និពន្ធ​នាយក​រ​ងកាសែត​កឹង​ធើជូន​អា​ហា​រូប​ករ​ណ៍

ដល់​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​លឺវហឺវភឿក។​

អា​ហា​រូប​ករ​ណ៍ ១០ ចំ​ណែក​ (១ លាន​ដុង​ក្នុង​មួយ​ចំ​ណែក​) បាន​ជូន​ដល់​សិស្ស​ដែល​មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ចំ​នួន ​​១០ នាក់ រៀន​សូត្រ​បាន​ល្អ​; ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​ ក៏​មាន​ជូន​សិក្ខូប​ករណ៍មួយ​ចំ​នួន​ទៀត​ រួម​មាន​កាបូប​ដល់​សិស្ស​ម្នាក់ ១ និង​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ ២០ ក្បាល​។​ អា​ហា​រូប​ករណ៍ អា​ស្រ័យ​បក្ខ​ជន​ក្នុង​សាខា​បក្ស​ ៥ ​រួម​ចំ​ណែក​ឧបត្ថម្ភ​ រីឯ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ភាសា​បរទេស​នៃ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ ឧបត្ថម្ភ​កាបូប​សិស្ស​ចំ​នួន​​ ១០ និង​សប្បុរស​ជន​នៃ​កាសែត​កឹង​ធើឧបត្ថម្ភ​សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ ២០០ ក្បាល​។​

លោក​ឡេថា​ញ់ឡុង​ លេខា​សាខា​បក្ស​៥ នៃ​កា​សែត​កឹង​ធើ ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍

​ដល់​ប្អូន​ថាច់​តឹង​ផុង។​

មុន​នោះ​ តំ​ណា​ង​គណៈ​កម្មា​ធិការ​សាខា​បក្ស​ ៥ ក៏​បាន​ទៅ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ លើក​ទឹក​ចិត្ត​ និង​ជូន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ អា​ហា​រូប​ករ​ណ៍ ( ១ លាន​ដុង​) និង​កាបូប​សិស្ស​ ១ សៀវ​ភៅ​សរ​សេរ​ ២០ ក្បាល​ដល់​ប្អូន​ថាច់​តឹង​ផុង សិស្ស​ថ្នាក់​ ១២C នៃ​សាលា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ។​ ប្អូន​ថាច់​តឹង​ផុង បានសាខា​បក្ស​ ៥ ទទួល​គាំ​ពារ​ឧបត្ថម្ភ​ប្រាក់​សិក្សា ​(ក្នុង​មួយ​ខែ​ ៦០០.០០០ ដុង​) រហូត​ដល់​ប្អូន​រៀន​ចប់​វិទ្យា​ល័យ​។​ គ្រួ​សារ​ប្អូន​ថាច់​តឹង​ផុង មាន​ស្ថាន​ភាព​លំ​បាក​ ប៉ុន្តែ​ប្អូន​តែង​ខិត​ខំ​រៀន​សូត្រ​ និង​លទ្ធ​ផល​ឈរលេខ​ ១ ក្នុង​ថ្នាក់​។​ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០ ប្អូន​ផុងសម្រេច​បាន​ពិន្ទុ​មធ្យម​ភាគ​គឺ ៩,៣ ពិន្ទុ​ ឈរ​លេខ​ ១ ក្នុង​ថ្នាក់​។​

ការ​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍ សិក្ខូប​ករណ៍ ទទួល​គាំ​ពារសិស្ស​ក្រី​ក្រសង្វាត​រៀន​សូត្រ​ គឺជា​សកម្ម​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​សកម្ម​ភាព​នៃ​កម្ម​វិធី​ជំ​នួយ​កម្លាំង​ទៅ​សាលា​ចំ​ណុះ​ទម្រង់​ “ប្រ​ជា​ចលនា​ប៉ិន​ប្រ​សប់​” អា​ស្រ័យ​គណៈ​កម្មា​ធិការ​បក្ស​ គណៈ​រៀប​រៀង​កាសែត​កឹង​ធើ បំ​ផុស​ចលនា​អនុវត្ត​ជាយូរ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។​ ការ​ងារ​នេះ​ បាន​ទាក់​ទាញ​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គាំទ្រ ធ្វើ​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ពី​សំ​ណាក់​ក្រុម​ហ៊ុន​ អា​ជីវ​កម្ម​ និង​សប្បុរស​ជន​ជាច្រើន​។​ល។​ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ​ រួម​ចំ​ណែក​អប់​រំពី​ទឹក​ចិត្ត​មនុស្ស​ធម៌​ ស្មារ​តី​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ក្នុង​កង​ជួរ​កម្មា​ភិបាល​ បុគ្គ​លិក​កា​សែត​កឹង​ធើ៕​

                                           ថាញ់ឡុង​-វិមាន

Chia sẻ bài viết