29/01/2023 - 07:38

Xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Bài, ảnh: THANH THY

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp phát huy vai trò nòng cốt, đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng ngày càng đạt hiệu quả, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện ký kết thi đua thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2023.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

Thời gian qua, hệ thống tuyên giáo các cấp trong thành phố đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, đưa chủ trương của Ðảng đến cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Sau học tập, quán triệt, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị...

Theo đồng chí Lâm Trọng Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, hệ thống tuyên giáo các cấp trong quận phối hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bản tin 11 phường, trang thông tin điện tử quận, cổ động trực quan, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, thông qua hội, đoàn thể... Ðồng thời, vận động CB, ÐV, nhân dân sử dụng Zalo, Facebook để tổ chức tuyên truyền, kịp thời phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến ÐV, các tầng lớp nhân dân.

Song song với việc tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hằng tháng; bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu định hướng tình hình dư luận xã hội; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước, của thành phố đến CB, ÐV và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đồng chí Trần Văn Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 phù hợp với tình hình thực tế; phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 của huyện kịp thời cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn định hướng tư tưởng, dư luận xã hội nhằm ổn định tình hình trên địa bàn. Ðồng thời, chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc để tạo niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Các lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 cũng chia sẻ hàng ngàn lượt trên Zalo, Facebook những thông tin tốt, tích cực.

Hiện nay, hệ thống Ban Chỉ đạo 35 Cần Thơ có 150 trang fanpage, 35 nhóm Facebook công khai và hàng nghìn tài khoản Facebook cá nhân làm nhiệm vụ tuyên truyền định hướng dư luận trên không gian mạng. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh, phản bác, xử lý những vụ việc diễn ra trên địa bàn thành phố được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Năm 2022, hệ thống các fanpage, nhóm Facebook đã biên tập, dẫn nguồn và đăng tải hơn 7.500 thông tin, bài viết, tài liệu tuyên truyền, định hướng dư luận.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022. Qua hơn 3 tháng phát động, đã nhận được 375 bài viết dự thi của CB, ÐV thành phố. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo 35 thành phố thẩm định, tuyển chọn 43 bài viết đạt chất lượng, gửi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp quốc gia. Kết quả, thành phố có 2 cá nhân đạt Giải Khuyến khích và Giải Triển vọng.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, đề nghị tuyên giáo các cấp trong thành phố tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kiện toàn, phát triển lực lượng cộng tác viên; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đổi mới phương thức đấu tranh, phản bác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong rà soát, phát hiện những thông tin sai sự thật trên mạng Internet; mở rộng lực lượng tham gia đấu tranh, tăng cường các bài viết, bình luận phản bác các quan điểm sai trái; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng của các lực lượng trong công tác đấu tranh, tuyên truyền, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; nâng cao khả năng dự báo và đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần tạo sự ổn định tư tưởng, tăng cường niềm tin của CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự điều hành của Nhà nước. Ðồng thời, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, năng lực thực tiễn và kỹ năng của đội ngũ CB làm công tác tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Chia sẻ bài viết