23/07/2020 - 07:45

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thốt Nốt:

Xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, trung tâm thương mại-dịch vụ 

Hôm nay, ngày 23-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên làm việc chính thức. Trước thềm ĐH, đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thốt Nốt đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Dũng cho biết:

Trong 5 năm qua, quận Thốt Nốt thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng bền vững; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng nhanh; sản xuất nông nghiệp, thủy sản ổn định và có nhiều mô hình mới đạt hiệu quả cao. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả...

Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể, nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá, đạt bình quân 13,8%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước được 44.429 tỉ đồng, tăng 1,91 lần so với năm 2015; trong đó, tỷ trọng khu vực I chiếm 5,19%, khu vực II chiếm 70,26%, khu vực III chiếm 24,55%. Quận đã huy động được hơn 35.480 tỉ đồng đầu tư toàn xã hội, tăng 1,82 lần so với giai đoạn 2010-2015. Trên địa bàn quận, nhiều tuyến giao thông trọng điểm được nâng cấp, mở rộng, như: quốc lộ 91, tuyến tránh Thốt Nốt, cầu Vàm Cống, đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm được 3.235 tỉ đồng, tăng bình quân 14,24%/năm.

Quận đã xây dựng 42/50 trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ quận đến cơ sở được đầu tư nên chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được nâng lên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được sự đồng thuận của nhân dân. Ðến nay, tất cả 9 phường được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thường xuyên...

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là khâu then chốt và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, các cấp ủy đảng đã nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Ðảng bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, đã đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; có 199 tập thể, 464 cá nhân và 234 mô hình tiên tiến được tuyên dương khen thưởng. Tổ chức bộ máy và hoạt động hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết của Trung ương. Hằng năm, 97,7% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Ðảng bộ đã kết nạp được 764 đảng viên.

Song song đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, đã giải quyết có hiệu quả những yêu cầu bức xúc của xã hội và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, có nhiều đổi mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Ðảng bộ quận đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, còn những khó khăn, hạn chế gì cần khắc phục, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Ðảng bộ quận thẳng thắn đánh giá vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của quận; huy động các nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa theo kịp với sự phát triển; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, lòng, lề đường, sử dụng đất sai mục đích, thiếu ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn xảy ra.

Ban Chấp hành Quận ủy cũng nhận thấy lĩnh văn hóa - xã hội phát triển chưa đồng bộ với kinh tế; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từng lúc còn diễn biến phức tạp. Chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ một số đơn vị chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình thiếu thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, còn tình trạng nể nang, ngại góp ý đấu tranh. Vẫn còn đảng viên có dấu hiệu vi phạm chưa được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, dẫn đến vi phạm, phải thi hành kỷ luật...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan nhà máy chế biến gạo ở quận Thốt Nốt. Ảnh: ANH DŨNG

Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đã xác định mục tiêu, phương hướng, những nhiệm vụ, giải pháp gì để đưa quận Thốt Nốt phát triển trong giai đoạn 2020-2025, thưa đồng chí?

- Ban Chấp hành Ðảng bộ quận xác định mục tiêu tập trung xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ðồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, là trung tâm thương mại, dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, là đầu mối giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Bắc TP Cần Thơ. Ðẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ban Chấp hành Ðảng bộ đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 78.000 tỉ đồng, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 5%-10% chỉ tiêu được giao hằng năm; đến năm 2025, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%, tiểu học 100%, THCS 97%, THPT 86% và tỷ lệ độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn dưới 1%; kết nạp 500 đảng viên.

Ðể thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra,  Ban Chấp hành Ðảng bộ xác định giải pháp là tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng thu hút đầu tư vào các dự án lớn có tính chất đòn bẩy phát triển công nghiệp. Ðặc biệt là mời gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng khu đô thị hiện đại gắn với phát triển mới các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiềm năng. Ðẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, hoạt động logistics, vận tải, hệ thống kho bãi; khuyến khích phát triển trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn gắn với nâng cấp, mở rộng chợ truyền thống theo quy hoạch. Tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa du lịch văn minh, hiện đại, xây dựng Thốt Nốt trở thành điểm du lịch hấp dẫn kết nối tour của thành phố. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với quản lý tốt tài nguyên và môi trường. Phối hợp lập dự án xây dựng cầu nối liền cù lao Tân Lộc và quốc lộ 91, tạo điều kiện phát triển toàn diện phường Tân Lộc, làm đòn bẩy phát triển du lịch sinh thái của địa phương.

Ði đôi với phát triển kinh tế là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

► Xin cảm ơn đồng chí. Chúc ÐH Ðảng bộ quận thành công tốt đẹp!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết