06/12/2021 - 09:09

Xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm nhiệm vụ 

Ðiều động, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ (CB) hợp lý là một trong những nội dung quan trọng trong công tác CB. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành của CB, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới. Xác định rõ điều đó, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đặc biệt chú trọng đến công tác này và đã đạt được những kết quả tích cực.

Ðồng chí Trần Thị Thúy Linh, Bí thư Ðảng ủy phường Ba Láng, trao Huy hiệu Ðảng cho đảng viên.

Tháng 1-2021, đồng chí Phan Ðức Trí đang là Trưởng Phòng Tư pháp quận, được điều động về làm Bí thư Ðảng ủy phường Tân Phú. Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí đã cùng Ban chấp hành (BCH) Ðảng bộ phường ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng phường văn minh đô thị. Ðồng thời, “xốc” lại tác phong, lề lối làm việc của CB, công chức phường; phân công, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH Ðảng bộ phường; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ðảng ủy phường. Ðồng chí cùng tập thể BTV Ðảng ủy chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ nhân dân vay vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; vận động được 320 triệu đồng hỗ trợ 6 hộ nghèo, hộ khó khăn xây dựng và sửa chữa nhà Ðại đoàn kết; vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng 4 tuyến đường giao thông dài 6.900m… Ðồng chí Phan Ðức Trí bộc bạch: “Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Tân Phú ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao”.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Diệu, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, để công tác điều động, luân chuyển CB đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, BTV Quận ủy đã tiến hành từng bước, thận trọng. Các đợt điều động, luân chuyển CB đều đảm bảo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CB. Ðặc biệt, BTV Quận ủy luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai công tác CB. BTV Quận ủy định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, thông báo kết quả nhận xét, đánh giá quy hoạch CB cho các đơn vị để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng CB. BTV Quận ủy luôn theo dõi, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho CB được điều động, luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều CB sau khi được điều động, luân chuyển đã nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, năng lực quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm, được bố trí nhiệm vụ mới cao hơn.

Từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, BTV Quận ủy Cái Răng đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 42 CB và giới thiệu ứng cử 7 CB... Theo đánh giá của Ban Tổ chức Quận ủy, các CB điều động, luân chuyển đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực công tác, tạo được uy tín và quan hệ tốt trong nội bộ đơn vị, địa phương và nhân dân nơi công tác. Tiêu biểu như đồng chí Trần Thị Thúy Linh, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy được luân chuyển về làm Bí thư Ðảng ủy phường Ba Láng vào tháng 7-2021. Hơn 4 tháng qua, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy phường, chị Linh phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của tập thể BCH Ðảng bộ phường chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo hỗ trợ người gặp khó khăn. Qua đó, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết năm 2021 của Ðảng ủy phường đề ra. Ðồng thời, vận động, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm với trị giá 324 triệu đồng cho người gặp khó khăn.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Quận ủy tiếp tục tham mưu BTV Quận ủy thực hiện tốt hơn công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CB, góp phần chuẩn bị nguồn CB các cấp trước mắt và lâu dài.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết