26/09/2012 - 09:20

Xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 9 "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"

(CT)- Ngày 25-9-2012, Đảng ủy Quân khu 9 (QK9) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 đến dự.

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ năm 2003 đến nay, hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp đã tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 480.000 lượt cán bộ, đảng viên, hơn 39.000 chức sắc, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác trong xã hội, trên 400.000 lượt học sinh, sinh viên… Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu phối hợp xử lý tốt các vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cũng đã chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; tập trung huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng khu vực phòng thủ; điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện, quyết tâm, kế hoạch phòng thủ ở các cấp; triển khai xây dựng hệ thống công trình phòng thủ trên các hướng; thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh và triển khai tốt việc xây dựng khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… LLVT QK9 được xây dựng bảo đảm đủ số lượng và chất lượng; trong đó, bộ đội thường trực xây dựng đạt 102,6% quân số so với biên chế; dân quân tự vệ đạt 1,43% so với dân số, dự bị động viên xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80,1%…

Đảng ủy QK9 xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng tổ chức đảng trong LLVT Quân khu vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết