13/04/2022 - 20:56

Ủy ban T.Ư MTTQVN Phản biện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

(CT) - Ngày 13-4, Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (THDCƠCS) bằng hình thức trực tuyến toàn quốc. Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQVN; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.​

Ðồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thành phố dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Dự thảo Luật THDCƠCS có 7 chương, 74 điều, với các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của thanh tra nhân dân; trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về THDCƠCS...

Dự hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện về tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo Luật THDCƠCS với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành; phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự thảo Luật; việc thể hiện nguyên tắc thực hiện dân chủ; các quy định thể hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong dự thảo Luật… Ðại biểu cũng thảo luận, góp ý kiến về vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong dự thảo Luật THDCƠCS; các điều kiện đảm bảo thực hiện dân chủ trong dự thảo Luật; cơ chế để phát huy vai trò của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ trong dự thảo Luật THDCƠCS...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, phong phú của các đại biểu. Trong đó, đã khẳng định sự cần thiết, cấp thiết phải ban hành Luật THDCƠCS. Ðồng thời khẳng định, nếu Luật THDCƠCS được thông qua và tổ chức thực hiện tốt, sẽ góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, là cơ sở pháp lý đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, đối với chế độ XHCN. Ðồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan nghiên cứu thấu đáo, rà soát kỹ để đảm bảo dự thảo Luật liên thông, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết