02/04/2008 - 09:39

Trung Quốc điều chỉnh nhân sự trong các cơ quan tuyên truyền

(TTXVN)- Chính phủ Trung Quốc vừa chỉ định cựu Tổng Giám đốc tờ “Nhân dân nhật báo” Vương Thần làm Chủ nhiệm Văn phòng báo chí Quốc Vụ viện, trong khi Tổng Biên tập “Nhân dân nhật báo” Trương Nghiên Nông được đề bạt làm Tổng Giám đốc Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Giám đốc tạp chí “Cầu thị” Ngô Hằng Quyền được đề bạt làm Tổng Biên tập “Nhân dân nhật báo”.

Các cơ quan nói trên đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo tư tưởng của Trung Quốc, và tương đương cấp bộ.

Chia sẻ bài viết