27/08/2019 - 18:22

Trưng bày gần 300 hiện vật, tài liệu về 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Ngày 27-8, Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã khai mạc trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật chuyên đề “Hải Dương - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019”.

Chuyên đề giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương, tình cảm của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Hải Dương sau 50 năm thực hiện lời căn dặn của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Di nguyện của Người, trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tế của tỉnh, Hải Dương đã từng bước phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, Hải Dương đã dần thành tỉnh phát triển năng động, có nhiều mô hình cách làm sáng tạo, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ. Quy mô kinh tế của tỉnh và thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 13 trong toàn quốc. Từ năm 2017, Hải Dương là một trong 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tự cân đối được ngân sách và có một phần đóng góp về ngân sách trung ương.

Học sinh tham quan tìm hiểu hiện vật, tài liệu lịch sử tại buổi trưng bày. Ảnh: Hiền Anh- TTXVN

Hiền Anh/TTXVN

Chia sẻ bài viết