14/05/2021 - 19:51

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của HÐND. Ðể tham mưu giúp HÐND thực hiện chức năng giám sát, hằng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HÐND, phân công của Thường trực HÐND thành phố thực hiện nghị quyết của HÐND thành phố về chương trình hoạt động giám sát hằng năm, Ban Ðô thị đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động giám sát năm và kế hoạch giám sát cụ thể cho từng quý, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HÐND và các Ban của HÐND về thời gian giám sát, đơn vị giám sát, nội dung giám sát được lựa chọn cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thông qua phản ánh của cử tri, các vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm và tình hình thực tế của thành phố.

Nhìn chung, các nội dung trong chương trình hoạt động giám sát của Ban Ðô thị hằng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra và góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HÐND thành phố trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, Ban Ðô thị thực hiện 15 cuộc giám sát, làm việc với hơn 189 lượt cơ quan, đơn vị cấp thành phố, UBND quận, huyện với các nội dung: lập quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và các cơ sở hỏa táng trên địa bàn; việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và an toàn giao thông; tái định cư một số dự án trên địa bàn thành phố; việc tổ chức thực hiện và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; tình hình triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tại khu đô thị Nam Cần Thơ; việc tổ chức, thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu các quận và quy hoạch vùng huyện; công tác quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông và đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm; quản lý nhà nước về chất thải; quản lý nhà nước về quy hoạch nhà ở, xây dựng các khu chung cư và nhà ở xã hội; tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản; cấp nước sạch đô thị, nông thôn… Qua các đợt giám sát có tổng số trên 50 kiến nghị đến các cơ quan hữu quan của Trung ương và của thành phố.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Ban Ðô thị nhiệm kỳ qua là tích cực, chủ động và phát huy tích cực vào hoạt động của HÐND thành phố, được HÐND và Thường trực HÐND thành phố đánh giá cao, các cơ quan đồng tình và tiếp thu các kiến nghị để thực hiện.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết