16/05/2011 - 21:19

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ở đơn vị bầu cử số 08

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 ở đơn vị bầu cử số 08
(Huyện Cờ Đỏ)

Chia sẻ bài viết