07/09/2012 - 14:41

Đồng chí Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ:

Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày ngày phát triển

Tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra vào ngày hôm nay (7-9-2012), các đại biểu sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu, xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ trước thềm đại hội, đồng chí Trần Thành Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, cho biết:

 

Năm năm qua, thực hiện các Nghị quyết (NQ) của Đảng, NQ Đại hội IV Hội CCB Việt Nam, NQ Đại hội IV CCB TP Cần Thơ, các thế hệ CCB thành phố đã đoàn kết, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt 7 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ IV đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức hội các cấp được củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động... Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã kết nạp mới 1.974 hội viên, thành lập mới 13 hội cơ sở, nâng tổng số toàn thành phố lên 142 hội cơ sở, với 11.944 hội viên. Công tác tham mưu cho cấp ủy đảng qui hoạch cán bộ từ cơ sở đến cấp thành phố theo NQ 05 của BCH TW Hội được thực hiện tốt, đáp ứng được nhiệm vụ trước mắt, tạo nguồn cho nhiệm kỳ sau.

Công tác giúp hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa được các cấp hội triển khai hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực. Đặc biệt, từ năm 2008, khi Đảng ta phát động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành hội chủ trương xây dựng kế hoạch “Cần kiệm thoát nghèo, nâng cao mức sống”. 5 năm qua, toàn thành phố có 695 gia đình hội viên CCB thoát nghèo (bình quân giảm 1- 1,2%/ năm), không có trường hợp tái nghèo. Mức sống của hội viên ngày càng được nâng lên, đến nay, hội viên có mức sống trung bình từ 40,11% giảm còn 33,10%, mức khá giàu từ 54,77%, tăng lên 62,08%. Các cấp hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, vật tư, các hội viên góp ngày công xây dựng, sửa chữa được 1.234 căn nhà với tổng trị giá 29,4 tỉ đồng. Trong đó, Hội CCB đã vận động xây dựng mới 294 căn nhà, sửa chữa 371 căn nhà cho hội viên với tổng trị giá 9,1 tỉ đồng.

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB có những hoạt động thiết thực gì nhằm góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng tại địa phương?

- Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực xây dựng và thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, mạnh dạn đóng góp, phê bình biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền,... bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Cụ thể, từ năm 2009 - 2012, được sự chỉ đạo của UBND thành phố, các cấp hội đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về cải cách thủ tục hành chính của 94.735 lượt người dân ở các quận, huyện, 85/85 xã, phường, thị trấn và hầu hết sở, ngành thành phố, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, được Bộ Nội vụ đánh giá cao. Các cấp hội đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền về một số chủ trương của địa phương, nhất là trong qui hoạch, bồi thường thiệt hại, tái định cư; trong xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương đô thị... Các cấp hội đã tích cực đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong đó Hội CCB có 364 đồng chí đắc cử đại biểu HĐND các cấp. Hiện nay, trên 3.000 hội viên CCB (chiếm 25% tổng số hội viên) giữ các chức vụ trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhất là cấp cơ sở.

Các cấp hội cũng đã phối hợp tốt với công an và các ngành có liên quan giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội... Qua đó, đã phối hợp bắt trên 1.000 đối tượng giao ngành chức năng xử lý. Các cấp hội tích cực vận động hội viên, nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Hằng năm, có từ 95 - 96% hộ hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”, 95 - 97% hội viên đạt “ hội viên gương mẫu”. Các cấp hội đã vận động hội viên, nhân dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng, sửa chữa được 673 km đường nông thôn và hẻm đô thị, kênh mương, 805 cầu; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, các cấp hội đã vận động 100% hội viên và 83,61% hộ dân toàn thành phố rước ảnh Bác Hồ về thờ nơi trang trọng trong nhà...

* Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội CCB thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua và dự báo tình hình của nhiệm kỳ tới, Thành hội xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Từng bước mở rộng hoạt động đối ngoại; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; xây dựng hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng đổi mới, nâng cao phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XI của Đảng, NQ Đại hội XII của Đảng bộ thành phố, NQ Đại hội lần thứ V của Hội CCB VN, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, một số chỉ tiêu dự kiến đề ra trong nhiệm kỳ mới là: phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; hàng năm 95% trở lên cơ sở hội đạt vững mạnh; không có cơ sở hội yếu kém; 98% trở lên “Hội viên gương mẫu”; mỗi năm xóa từ 1 - 1,2% hộ CCB nghèo, từ 1,2 - 1,4% hộ CCB cận nghèo; đến cuối năm 2014 cơ bản xóa nhà dột nát cho CCB nghèo, cận nghèo. Huy động vốn nội bộ tăng gấp 2 lần so cuối nhiệm kỳ IV; mỗi xã, phường, thị trấn, xây dựng mới ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể; xây dựng ít nhất 250 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận và khen thưởng... Các chỉ tiêu trên sẽ được đại hội bàn bạc, thảo luận, cùng với các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. Tin rằng, với tinh thần “phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Đại hội đại biểu CCB TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những thành tích vượt trội hơn.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết