04/02/2015 - 15:37

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy:

TIẾP TỤC ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC ĐI VÀO CHIỀU SÂU, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC

 

Tiếp nối thành quả, kinh nghiệm nhiều năm, trong hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (CT03) của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tại thành phố Cần Thơ, việc làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội. Đầu năm mới, phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy về những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện CT03.

* Thưa đồng chí, trong không khí thành phố náo nức thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng chí có thể thông tin vắn tắt về những kết quả nổi bật của thành phố trong triển khai thực hiện CT03?

- Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tuyên truyền, triển khai, thực hiện CT03, hơn 3 năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào nền nếp, nở rộ thêm nhiều mô hình, việc làm theo thiết thực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đều đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Nội dung sinh hoạt đổi mới theo từng năm với những mẩu chuyện, lời dạy của Bác, gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác, những mô hình, cách làm hay, vận dụng sáng tạo...

Nhìn chung, kết quả “làm theo” của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Từ sự chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, với sự góp sức tích cực của hệ thống tuyên giáo thành phố, đến nay, Đảng bộ thành phố đã giải quyết căn bản vấn đề nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong quá trình thực hiện CT 03, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy. Các cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục các yếu kém vi phạm của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Xử lý các vụ việc vi phạm được đẩy mạnh hơn.

Những việc “làm theo” cũng đã tạo không khí phấn khởi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, góp phần mang lại kết quả khá cao và toàn diện cho Cần Thơ trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Năm 2014, thành phố đạt và vượt kế hoạch 18/19 chỉ tiêu, so với năm 2013 thành phố có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; còn năm 2012, chỉ đạt và vượt 10/21 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện CT03, cũng còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, tăng cường, đó là: Vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong các phong trào, hoạt động chưa được phát huy cao; một số ít cán bộ lãnh đạo chưa phát huy hết vai trò, vị trí của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc triển khai nhân rộng các điển hình, mô hình tập thể, cá nhân làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự rộng khắp; việc phát hiện các nhân tố điển hình để kịp thời biểu dương, khen thưởng chưa nhiều...

* Đồng chí có thể giới thiệu một số mô hình tiêu biểu trong thực hiện CT03 mà đồng chí tâm đắc?

- Trong thực tế có nhiều mô hình hay, hiệu quả, được nhân rộng. Chẳng hạn như: Huyện Cờ Đỏ lồng ghép việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất, thực hiện thành công và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các xã Thới Xuân, Thạnh Phú, Trung Hưng... Đoàn Thanh niên quận Thốt Nốt duy trì và nhân rộng mô hình “cột mốc đảo Trường Sa”, mô hình “nhà giàn DK1” tại Trường Tiểu học Trung Nhứt 1 và mô hình “cột mốc đảo Nam Yết” tại Trường THPT Thuận Hưng... Hay như mô hình “dịch vụ công trực tuyến mức độ 3” và “khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp bằng hệ thống thiết bị điện tử” của UBND quận Ô Môn. Các mô hình “khu vực không có trường hợp xây dựng nhà sai phép, không phép”, “tổ nhà trọ an toàn và văn minh”, phong trào “3 sạch: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”... của quận Bình Thủy. Các mô hình “khu vực không có bạo lực gia đình”, “tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “khu vực có 100% tổ tự quản”, “làm theo gương Bác”, “vận động nhân dân không xây dựng trái phép, lấn chiếm”, “xã hội hóa tuần tra”,... của quận Ninh Kiều. Mô hình Tổ đoàn kết tương trợ sản xuất rau màu của Hội Nông dân phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, chủ động mượn đất của các dự án chưa sử dụng để giúp các gia đình hội viên mở rộng sản xuất, tăng thu nhập…

Các đoàn thể, ngành đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Mặt trận Tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội Cựu chiến binh gắn kết việc thực hiện CT03 với phong trào “Cần kiệm để thoát nghèo và nâng cao mức sống”, thi đua thực hành tiết kiệm theo gương Bác, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường. Đặc biệt, mô hình “Rước ảnh Bác Hồ về nơi treo trang trọng trong nhà” của Hội Cựu chiến binh đã lan tỏa rộng khắp. Hội Nông dân gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi”. Nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, sản xuất hiệu quả... được khen thưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục triển khai phong trào “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đi vào chiều sâu với nhiều mô hình có hiệu quả như: trồng chuối, hũ gạo tình thương, tổ nhóm phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, “căn nhà 5 ngàn đồng”... Đoàn Thanh niên gắn cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” với 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”; thúc đẩy đoàn viên thanh niên hăng hái đi đầu trên các lĩnh vực vì cuộc sống cộng đồng; góp phần giáo dục, định hướng, tạo điều kiện để thanh niên phát triển, trưởng thành, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân,...

* Ở giai đoạn mới, theo đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần làm gì để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt hiệu quả cao hơn nữa?

- Theo tôi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là học suốt đời, làm theo suốt đời; là sự tự giác của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tổ chức... Học để làm theo, làm theo rồi rút kinh nghiệm để tiếp tục học hỏi, tiếp tục nâng lên, hoàn thiện hơn nữa...

Nội dung học Bác rất nhiều và cách thức học Bác cũng rất phong phú. Tùy từng người, từng hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có cách học phù hợp. Chúng ta có thể học qua sách báo, học ở trường, lớp; học qua thực tiễn công tác, môi trường xã hội. Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân có thể học tập qua sinh hoạt chi bộ đảng, đoàn thể, ở cơ quan, trong gia đình, trong giao tiếp,…; tự phê bình và phê bình; qua mạn đàm, trao đổi kinh nghiệm; học tập những tấm gương người tốt, việc tốt, phê phán cái xấu,...

Chúng ta còn có thể học Bác qua các hình thức như: chào cờ đầu tuần, tham quan thực tế, về nguồn, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa… Hoặc cụ thể hơn ta có thể học và làm theo Bác trực tiếp qua sự giám sát, góp ý của nhân dân, của báo chí, công luận... Có rất nhiều cách thức, nhiều con đường, phương pháp để mỗi người học tập và làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực. Theo tôi, cái chính là chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hình thành ý thức tự giác học tập, rèn luyện ở mỗi người.

* Xin cảm ơn đồng chí!

* Vậy theo đồng chí, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp nào để đảm bảo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội?

- Theo tôi, trong năm 2015, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt về mục tiêu, ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt chuyên đề của năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thứ hai, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm; sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành; thường xuyên tự giác xem xét để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, Đảng bộ; coi đây là một giải pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một việc làm cũng rất quan trọng là cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, quan tâm công tác vận động đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia học tập và rèn luyện. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác; gương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát hiện những cách làm hay, những mô hình tốt có hiệu quả, sáng  tạo, những tập thể, cá nhân điển hình để nêu gương, nhân rộng. Song song đó, quan tâm xây dựng các điển hình là cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo ra động lực thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Quốc Trưởng (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết