11/01/2020 - 06:55

Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy đảng quận Ô Môn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên (ĐV) trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, ĐV, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức - xây dựng Đảng năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy, Chánh Thanh tra quận Ô Môn, cho biết: Năm 2019, công tác KT, GS được BTV Quận ủy và các cấp ủy đảng triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo UBKT tham mưu, xây dựng chương trình KT, GS theo quy định Điều lệ Đảng; đồng thời thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nhờ vậy, công tác KT, GS trong Đảng đã ngăn ngừa tổ chức đảng và ĐV vi phạm.

Tại phường Châu Văn Liêm, đồng chí Cao Hoàng An, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Năm 2019, Đảng ủy phường đề ra chương trình KT, GS với 8 nội dung về KT, GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của BTV Thành ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05); việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022… Qua đợt KT, GS, một số ĐV ít phát biểu trong họp lệ; sinh hoạt chuyên đề chưa sâu; chưa quan tâm thảo luận công tác xây dựng Đảng trong họp lệ; một số ĐV chưa thực hiện tốt cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống, đã được hướng dẫn và nhắc nhở để khắc phục kịp thời. UBKT Đảng ủy phường quan tâm GS thường xuyên đối với các chi bộ và ĐV về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy định những điều ĐV không được làm, quy định về nêu gương. UBKT Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tình hình, thông tin, dư luận, qua đó, đã phát hiện, KT 2 ĐV có dấu hiệu vi phạm. “Nhờ thường xuyên quan tâm công tác KT, GS, các hạn chế, khuyết điểm của chi bộ và ĐV được chấn chỉnh kịp thời nên năm 2019 Đảng bộ phường không có trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật” - đồng chí Cao Hoàng An thông tin.

Đảng bộ phường Thới An được BTV Quận ủy Ô Môn đánh giá thực hiện tốt công tác KT, GS trong Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, năm 2019, Đảng ủy phường thực hiện 8 nội dung KT, GS đối với chi bộ và ĐV. Nội dung KT, GS chủ yếu là việc chấp hành quy định Điều lệ Đảng; thực hiện nghị quyết của Đảng ủy; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. UBKT Đảng ủy thực hiện 13 nội dung KT, GS đối với chi bộ và ĐV về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc; việc học tập nghị quyết của Đảng; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhựt khẳng định: “Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã uốn nắn, chấn chỉnh giúp một số chi bộ và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm nên năm 2019, Đảng bộ phường chỉ có 1 ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình phải thi hành kỷ luật”.

Ở cấp quận, năm 2019, BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy cũng đã tăng cường công tác KT, GS đối với tổ chức đảng và ĐV. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, BTV Quận ủy đã thực hiện 9 nội dung KT, GS đối với các tổ chức đảng và ĐV về thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc… UBKT Quận ủy đã KT, GS hàng trăm lượt tổ chức đảng và hàng ngàn lượt ĐV về việc thực hiện các chỉ thị và nghị quyết của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; việc chấp hành Quy định những điều ĐV không được làm; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của Quận ủy. Qua GS, KT, một số trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm đã được đoàn KT, GS của BTV Quận ủy và UBKT Quận ủy nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục kịp thời.

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ô Môn, năm 2020, BTV Quận ủy, các cấp ủy đảng và UBKT Quận ủy tiếp tục thực hiện công tác KT, GS theo phương châm “GS có mở rộng; KT có trọng tâm; trọng điểm”. Trong đó, xây dựng chương trình KT, GS sát với thực tế địa phương, đơn vị; tăng cường GS, KT việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, ĐV. Đồng thời, tăng cường KT, GS các tổ chức đảng và ĐV trong thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành Quy định những điều ĐV không được làm. Đặc biệt, quan tâm KT việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp. Quan tâm nắm bắt thông tin, dư luận để tiến hành KT tổ chức đảng và ĐV, xử lý kịp thời vi phạm. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết