13/07/2019 - 17:36

Thông tin về tình hình đạo đức học sinh

Cử tri đề nghị thông tin về tình hình đạo đức học sinh trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, đa phần học sinh trên địa bàn thành phố ngoan, thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội quy nhà trường và các quy định của ngành giáo dục. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trường học trong hệ thống giáo dục trên địa bàn thành phố luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh có cử chỉ, thái độ thiếu tôn trọng giáo viên và người lớn tuổi; vẫn còn xảy ra một vài vụ đánh nhau giữa học sinh với học sinh, hoặc giữa học sinh với các đối tượng bên ngoài trường học vì những xung đột mang tính nhất thời, bộc phát; phần lớn do các em có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình. Các vụ việc này luôn được phát hiện, xử lý kịp thời và không để xảy ra điểm nóng.

Trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục và các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nắm bắt nhanh chóng các thông tin, tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn, xích mích của học sinh qua mạng xã hội,… để kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực, tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn học và việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Song song đó là thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc về văn hóa ứng xử trong trường học, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác giáo dục kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý;…

Chia sẻ bài viết