20/03/2020 - 18:17

Thông tin tình hình sử dụng một số khu đất công

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị thông tin về tình hình sử dụng một số khu đất công trên địa bàn, như: trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố cũ, Câu lạc bộ Hưu trí, bãi đất gần cầu Rạch Ngỗng (đường Mậu Thân). Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Đối với khu đất trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố cũ: Khu đất này có diện tích 4.236,4m2, đã được UBND thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố đã trúng đấu giá để xây dựng Trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô.

- Đối với khu đất công tại Câu lạc bộ Hưu trí thành phố: Đã được UBND thành phố giao đất, với diện tích 3.827,9m2. UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, thống kê lại toàn bộ tài sản nhà, đất của Câu lạc bộ Hưu trí thành phố đang quản lý, sử dụng để triển khai thực hiện phương án hoạt động và quản lý sử dụng tài sản của Câu lạc bộ Hưu trí thành phố theo đúng quy định.

- Đối với bãi đất cạnh cầu Rạch Ngỗng trên đường Mậu Thân bị doanh nghiệp chiếm dụng làm bãi chứa vật liệu xây dựng: Bãi đất này phát sinh do thực hiện dự án bờ kè cầu Rạch Ngỗng còn lại. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều kiểm tra, xử lý theo quy định đối với việc doanh nghiệp chiếm dụng làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chủ trì phối hợp với UBND quận Ninh Kiều nghiên cứu, xem xét việc nạo vét phấn đất này để lưu thông dòng chảy…

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đất công