01/04/2018 - 07:43

Thiền bảo vệ khả năng nhận thức và sự tập trung khi về già 

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ chứng minh duy trì thói quen tập thiền 1 giờ/ngày có thể mang lại tác dụng lâu dài trong việc giảm bớt những ảnh hưởng của suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Ảnh: savealifeaday.org
Ảnh: savealifeaday.org

Kết luận trên được các nhà khoa học tại Đại học California rút ra sau khi phân tích nghiên cứu được thực hiện từ năm 2011, trong đó đánh giá khả năng nhận thức của 60 người (từ 22-69 tuổi) tập thiền trước và sau khi họ tham gia khóa học 3 tháng tại một trung tâm dạy thiền. 7 năm sau nghiên cứu, các chuyên gia ghi nhận có 40 người vẫn duy trì hình thức tập luyện giúp tĩnh tâm này và 85% trong số họ ngồi thiền bình quân 60 phút/ngày.

Sau khi đánh giá thời gian tương tác và khả năng tập trung vào công việc của những người tham gia, nhóm nghiên cứu nhận thấy thói quen tập thiền đã giúp họ cải thiện đáng kể khả năng duy trì sự chú ý và kiềm chế hành động tiêu cực. Đặc biệt, những người duy trì tập thiền 1 giờ/ngày trong hơn 7 năm qua ít chịu tác động của tình trạng suy giảm chức năng nhận thức và sự tập trung liên quan đến tuổi tác.

HẠNH NGUYÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết