11/03/2017 - 09:48

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp

Thi hành kỷ luật 35 đảng viên vi phạm

(CT)- Chiều 10-3-2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

Trong quý I, UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành Chương trình KT, GS năm 2017 gồm 5 nội dung KT, 11 nội dung GS; tham mưu kiểm điểm đối với 4 tập thể và 1 cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định 28 cán bộ phục vụ BTV Thành ủy trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Trong quý, UBKT Thành ủy đã tiếp nhận 36 đơn tố cáo, qua đó đã kết luận và chuyển cơ quan chức năng giải quyết đúng theo thẩm quyền. UBKT các quận ủy, huyện ủy và tương đương đã tham mưu BTV cấp ủy ban hành chương trình KT, GS năm 2017 sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên; KT, GS chuyên đề đối với 33 tổ chức đảng 45 đảng viên; KT việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 298 tổ chức đảng. Qua KT, GS, UBKT các cấp đã phát hiện, đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật và thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 35 đảng viên vi phạm (tăng 13 trường hợp so với cùng kỳ), xóa tên 5 đảng viên do bỏ sinh hoạt, đình chỉ sinh hoạt đảng 11 đảng viên do vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, lưu ý: Trong quý II, UBKT các cấp cần tăng cường KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường KT, GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phối hợp với các cơ quan có liên quan KT, GS việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. UBKT các cấp cần tăng cường KT, GS những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực; tăng cường nắm tình hình, dư luận kịp thời KT, GS, nhằm ngăn ngừa hiệu quả tổ chức đảng và đảng viên vi phạm...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết