07/06/2023 - 11:05

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1937/UBND-XDÐT, ngày 2-6-2023, về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Khu đô thị tái định cư Cửu Long, quận Bình Thủy.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, quản lý 32 dự án theo Công văn số 6193/UBND-KT ngày 31-12-2015 của UBND TP Cần Thơ. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và bàn giao hạ tầng về cho địa phương quản lý theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư khẩn trương tham mưu UBND thành phố công tác rà soát pháp lý dự án theo Quyết định số 805/QÐ-UBND ngày 16-4-2021 đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đang theo dõi, quản lý. Tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện đối với trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý đối với các dự án vi phạm pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xử lý dứt điểm vấn đề chậm ban hành giá đất cụ thể theo quy định. UBND quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư từ nguồn ngân sách nhà nước; hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. UBND thành phố cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ quan tâm, sớm có giải pháp hỗ trợ cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn vốn tín dụng; có giải pháp xử lý phù hợp đối với các khó khăn hiện nay của nhà đầu tư.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết