27/08/2023 - 19:26

Tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

(CT) - Theo UBND TP Cần Thơ, tính đến ngày 22-8, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước của thành phố hơn 5.612,4/10.885,4 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 51,6% kế hoạch vốn năm 2023. Trong đó, các nguồn vốn đầu tư công do thành phố quản lý giải ngân hơn 4.051 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 47,1% kế hoạch năm 2023. Cấp thành phố giải ngân đạt 43,2% kế hoạch; cấp quận huyện giải ngân đạt 59,4% kế hoạch. Một số nguồn vốn có kết quả giải ngân chi tiết khả quan như: nguồn tiền sử dụng đất giải ngân đạt 71,6%, xổ số kiến thiết 75,6%, nguồn cân đối ngân sách địa phương 54,8%...

Trong những tháng còn lại của năm 2023, UBND thành phố yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố; bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch quận, huyện căn cứ theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của thành phố đạt trên 95% kế hoạch vốn giao (tính hết niên độ ngân sách năm 2023). Quá trình triển khai thực hiện tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân những tháng cuối năm 2023; các nội dung vượt thẩm quyền, có báo cáo, đề xuất cụ thể, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/chủ dự án, quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết