25/09/2012 - 22:28

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THỚI LAI KIỂM ĐIỂM THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4

Thẳng thắn làm rõ khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục

* ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TP CẦN THƠ: Triển khai kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

(CT)- Hôm qua, ngày 25-9-2012, Thường trực Huyện ủy Thới Lai tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ4). Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy đến dự.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo 3 nội dung của NQTƯ4; tập trung thảo luận về những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm theo 3 nội dung kiểm điểm của NQTƯ4. Trong đó, BTV Huyện ủy Thới Lai đã thẳng thắn đánh giá, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp còn một số khuyết điểm như: một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, thiếu tu dưỡng rèn luyện, tự mãn với địa vị hiện tại, thiếu am hiểu pháp luật dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật; biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người nghèo; một số cấp ủy không thống nhất cao trong quan điểm lãnh đạo, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ… Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn những hạn chế như: nhiều cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định, trong đó nhiều cấp ủy viên cơ sở chưa tốt nghiệp THPT; công tác quy hoạch cán bộ còn mang tính chủ quan; bố trí một số cán bộ chưa đúng với ngành nghề đào tạo, chưa ngang tầm với nhiệm vụ; luân chuyển cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; xử lý cán bộ vi phạm còn nể nang. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, BTV Huyện ủy chỉ ra một số khuyết điểm như: một số đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy còn hạn chế về năng lực điều hành và kỷ năng xử lý tình huống, do đó việc đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, lúng túng… Những khuyết điểm đó đã được tập thể BTV Huyện ủy xác định rõ nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy Thới Lai cũng dành nhiều thời gian tiếp thu, thảo luận làm rõ bản tổng hợp các ý kiến đóng góp cho tập thể BTV Huyện ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và của cán bộ hưu trí. BTV Huyện ủy cũng đã tập trung thảo luận, giải trình 3 nội dung gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy: về thực hiện cải cách hành chính có sai phạm; về trách nhiệm lãnh đạo xây dựng nhà đại đoàn kết đợt 1 năm 2012 chậm tiến độ, gây dư luận không tốt; về một số trường hợp huy động tiền trong dân sai quy định tại ấp Đông Mỹ, xã Đông Thuận.

Theo đánh giá của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy, Hội nghị BTV Huyện ủy Thới Lai kiểm điểm theo NQTƯ4 đã được chuẩn bị chu đáo; tổ chức kiểm điểm bảo đảm đúng quy trình, quy định; nội dung kiểm điểm đạt yêu cầu đặt ra. Tất cả các ý kiến đóng góp tại hội nghị thể hiện tinh thần thẳng thắn, chân tình và xây dựng, qua đó đã làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của BTV Huyện ủy; đồng thời đề xuất các biện pháp có hiệu quả để khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới… Các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy cũng lưu ý, một số nội dung trong bản kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của BTV Huyện ủy cần đề ra giải pháp khắc phục cụ thể hơn; cần giải trình rõ những vấn đề cán bộ hưu trí đặt ra. Sau hội nghị kiểm điểm cần nhanh chóng khắc phục các khuyết điểm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm…

Thay mặt BTV Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu ghi nhận những ý kiến góp ý của lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trực thuộc Thành ủy; đồng thời thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện về những hạn chế, khuyết điểm của tập thể BTV Huyện ủy thời gian qua và hứa quyết tâm lãnh đạo khắc phục trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Quân sự thành phố và ĐUQS 9 quận, huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Tại hội nghị, lãnh đạo ĐUQS thành phố đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm; nội dung, thời gian kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Theo đó, nội dung kiểm điểm: Đối với tập thể, tập trung kiểm điểm theo gợi ý của cấp trên (nếu có), kết quả lãnh đạo từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo 3 nội dung của NQTW4 (khóa XI). Đối với cá nhân, tập trung kiểm điểm các nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; trách nhiệm đối với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải trình ý kiến của tập thể và cá nhân đóng góp; kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân và biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới…

Dự kiến, thời gian kiểm điểm của ĐUQS thành phố tiến hành trong 2 ngày 16 và 17-10-2012; các Đảng ủy trực thuộc ĐUQS thành phố và ĐUQS 9 quận, huyện tổ chức xong trước ngày 15-11-2012.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết