15/05/2012 - 21:43

HUYỆN VĨNH THẠNH

Tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đảng viên xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh thảo luận việc thực hiện NQTƯ 4.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là NQTƯ4) được các cấp ủy Đảng ở huyện Vĩnh Thạnh tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng kế hoạch của Thành ủy. Hiện nay, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng chuẩn bị các bước để thực hiện nghị quyết này đạt hiệu quả mong muốn.

Từ giữa tháng 4-2012, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã mở hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho 225 cán bộ chủ chốt các ban, ngành cấp huyện, cấp ủy viên cơ sở. Sau đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho 291 đảng viên các ban, ngành cấp huyện và tổ chức 3 hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho 334 cán bộ ngoài Đảng thuộc các ban, ngành cấp huyện. Theo chỉ đạo của Huyện ủy, trung tuần tháng 5-2012, Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên và cán bộ ngoài Đảng ở cơ sở. Tùy theo số lượng cán bộ, đảng viên, mỗi xã, thị trấn tổ chức từ 1-2 lớp quán triệt NQTƯ4.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: “Tất cả các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 của huyện thực hiện đúng quy định về nội dung và thời gian. Trong đó, hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ chủ chốt các cấp của huyện được tổ chức 1 ngày, do đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì, trực tiếp triển khai NQTƯ4; các hội nghị quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tổ chức trong thời gian 1 ngày, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn chủ trì và trực tiếp triển khai NQTƯ4”. Trước khi tổ chức hội nghị, các cấp ủy đảng thông báo để thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Đồng chí Đoàn Quốc Sử, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc, nói: “Đảng bộ xã có 122 đảng viên, chúng tôi chia ra hai hội nghị quán triệt NQTƯ4. Để đảng viên tham dự đông đủ, chúng tôi giao các đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo các chi bộ chịu trách nhiệm tuyên truyền, giúp đảng viên hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của NQTƯ4 từ đó nâng cao ý thức học tập. Nhờ vậy, 100% đảng viên của Đảng bộ xã đều tham gia học NQTƯ4”. Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, đến thời điểm này, Vĩnh Thạnh đã cơ bản hoàn thành việc quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên, với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, nhìn chung, qua đợt quán triệt NQTƯ4, đa phần đội ngũ cán bộ, đảng viên của huyện Vĩnh Thạnh đều thống nhất cao với chủ trương, giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra. Vì vậy, tại các hội nghị, đảng viên tham dự đều nhiệt tình thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc thực hiện NQTƯ4; trong đó hội nghị cán bộ chủ chốt do Huyện ủy tổ chức có 85 lượt ý kiến và các hội nghị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã (thị trấn) tổ chức có từ 10-15 ý kiến đóng góp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTƯ4. Đồng chí Lê Thị Cẩm Hiếu, đảng viên Chi bộ Tổ chức - Kiểm tra trực thuộc Huyện ủy, bày tỏ: “Qua học tập NQTƯ4, tôi rất phấn khởi vì lần này Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp kiên quyết để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bản thân là đảng viên, tới đây khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tôi sẽ mạnh dạn nêu những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa và kiên quyết thực hiện tốt Quy định những điều đảng viên không được làm”. Theo các đồng chí lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, bên cạnh việc thống nhất cao với NQTƯ4, nhiều cán bộ, đảng viên trong huyện cũng băn khoăn, lo lắng là làm sao để việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đúng thực chất, cán bộ phải thẳng thắn nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa, người đóng góp ý kiến cho đồng chí mình phải mạnh dạn và thẳng thắn...

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt NQTƯ4, hiện nay, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ chủ chốt các cấp ngay từ bây giờ phải chuẩn bị kỹ bản tự phê bình của mình; trong đó phải thẳng thắn chỉ ra được những hạn chế khuyết điểm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ, trong đạo đức lối sống, quan hệ gia đình và xã hội của mình và phải nhanh chóng sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đó. Theo kế hoạch, trong tháng 8 và 9-2012, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; tháng 9, 10 và 11-2012, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên sẽ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Thường trực Huyện ủy sẽ chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các cấp để bảo đảm chất lượng và thực chất, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, hiện nay, Huyện ủy đang chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện. Dự kiến, cuối tháng 5-2012 sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết