14/09/2020 - 20:26

Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn:

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trình tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi hoàn toàn thống nhất với các nội dung được nêu trong Dự thảo.

Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều bước tiến quan trọng, công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, hệ thống các trường cao đẳng, đại học được mở rộng, đa ngành, đa lĩnh vực. Từ đó tác động tích cực đến việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố. Bên cạnh việc học tập, các sinh viên, học sinh còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể chất, kỹ năng xã hội, giúp các em hoàn thiện bản thân, trở thành người có ích. Công tác tư vấn, giới thiệu lao động, việc làm cho người dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được đặc biệt quan tâm; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp” làm kinh tế giỏi ngày càng nở rộ, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN. Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ĐVTN vẫn còn khó khăn, như: một bộ phận thanh niên còn ỷ lại, trong chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền, chưa tích cực lao động, học tập, vươn lên trong cuộc sống; một số lớp đào tạo nghề ngắn hạn chưa kết nối, hỗ trợ được đầu ra cho học viên. Đặc biệt, trong năm 2020, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, số lượng thanh niên mất việc, không có việc làm tăng so với các năm trước.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, tuổi trẻ chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ thảo luận, có giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân nói chung và lực lượng ĐVTN nói riêng. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay khởi nghiệp, làm kinh tế. Song song đó là nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, gắn với liên kết hỗ trợ việc làm cho học viên và mở thêm các ngành nghề mới, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho ĐVTN. Cần triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong ĐVTN nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh…

PHẠM TRUNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết