31/01/2023 - 09:05

Tặng và truy tặng Huy hiệu Ðảng cho 268 đảng viên

(CT) - Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, vừa ký Quyết định số 842-QÐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tặng và truy tặng Huy hiệu Ðảng cho 268 đảng viên (ÐV) nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng cho 7 ÐV; tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng cho 1 ÐV; tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng cho 3 ÐV; tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng cho 21 ÐV; tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng cho 46 ÐV; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng cho 33 ÐV; tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Ðảng cho 25 ÐV; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng cho 74 ÐV và tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng cho 51 ÐV. Ðồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy truy tặng Huy hiệu 75 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm tuổi Ðảng cho 7 ÐV. 

ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết