02/02/2018 - 21:55

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bài 3: Nâng chất đội ngũ cán bộ 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, NQTW4 khóa XII và các nghị quyết của Đảng, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị TP Cần Thơ luôn xác định nâng chất cán bộ (CB) và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB công chức, viên chức (CC, VC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp, bước đầu thành phố đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực.

Nâng chất đội ngũ CB, CC, VC

 Đến phường Ba Láng, quận Cái Răng một ngày đầu năm 2018, chúng tôi gặp nhiều người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Dù công việc khá bề bộn, nhưng các CB, CC bộ phận một cửa UBND phường rất niềm nở hướng dẫn, giải quyết các thủ tục nhanh gọn. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, công chức tư pháp – hộ tịch phường, cho biết: “Trước đây, tôi chỉ có trình độ trung cấp luật. Nhờ phường cử đi đào tạo cử nhân luật, tôi nâng cao kiến thức, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân chính xác, hiệu quả hơn”. Đồng chí Nguyễn Thành Trung chỉ là một trong số hàng ngàn CB, CC, VC của thành phố được đào tạo nâng cao trình độ trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  (bìa phải) tham quan mô hình cải tạo vườn của nông dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai.Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy  (bìa phải) tham quan mô hình cải tạo vườn của nông dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai.

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, từ năm 2012 đến nay, BTV Thành ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác CB, trọng tâm là đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sắp xếp CB. Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về đào tạo cán bộ cơ sở, quận, huyện và thành phố đạt chuẩn; Nghị quyết về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực TP Cần Thơ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, thành phố có 4.907 CB, CC, VC được đào tạo chuyên môn, trong đó có 304 tiến sĩ và tương đương, 1.433 thạc sĩ và tương đương, 2.599 đại học; có 988 CB, CC, VC được đào tạo cao cấp lý luận chính trị và 7.707 CB, CC, VC được đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Các cấp ủy đảng cũng mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những CB không bảo đảm tiêu chuẩn, kém về phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ CB, CC, VC thành phố có 62,35% trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có 40,03% trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, có 62,93% trình độ ngoại ngữ từ chứng chỉ B tiếng Anh trở lên, có 70,74% trình độ tin học từ chứng chỉ A trở lên… “Hầu hết các CB, CC, VC được đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đều phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều đồng chí đã được BTV cấp ủy phân công, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý thành phố, sở, ngành và quận, huyện”- đồng chí Mai Thanh Dân nhấn mạnh.

Tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Thực tế hoạt động tại nhiều địa phương, đơn vị cho thấy, việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC được thực hiện đạt những kết quả bước đầu khá tốt. Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, cho biết: Năm 2017, Thành ủy giao biên chế cơ quan khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp Đảng của huyện 76 biên chế, trong đó huyện đã sử dụng 75 biên chế. Năm 2018, Thành ủy giao huyện chỉ còn lại 59 biên chế. Để sắp xếp 16 biên chế dôi dư, Ban Tổ chức Huyện ủy đã rà soát tham mưu BTV Huyện ủy đề nghị Sở Nội vụ thành phố chấp thuận cho huyện 5 CB, CC các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện về làm công chức xã, thị trấn; chuyển 2 CB, CC giữa các ngành huyện; cho 3 người hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP nghỉ việc và 1 CC đã nghỉ hưu. Đồng chí Võ Phương Uyên, công chức tư pháp – hộ tịch UBND thị trấn Phong Điền, bộc bạch: “Trước đây tôi là Ủy viên Thường vụ Huyện đoàn, phụ trách công tác tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện. Lúc đầu tôi có băn khoăn, lo lắng không biết mình sẽ được chuyển công tác về đâu. Đầu năm 2018, được chuyển về làm công chức tư pháp – hộ tịch thị trấn Phong Điền, tôi an tâm, phấn khởi, bởi vị trí này rất phù hợp với trình độ cử nhân luật của tôi…”.

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và các nghị định, kết luận của Trung ương về thực hiện tinh giản biên chế, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc công tác này. Đến nay, Thành ủy, các cơ quan Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, tất cả các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% so với biên chế năm 2015. Cụ thể, tổng biên chế CB, CC, VC, người lao động cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy năm 2015 là 1.426 biên chế; tổng biên chế CB, CC, VC, người lao động năm 2015 khối nhà nước là 25.265 biên chế. Như vậy, đến năm 2021 thành phố phải tinh giản tối thiểu là 2.672 biên chế.

Thực tế, nhằm thực hiện tốt tinh giản biên chế, thời gian qua, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, thực hiện tốt việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với CB không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát biên chế của các cơ quan, đơn vị để sắp xếp, điều động theo quy định... Theo đồng chí Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố chuyển từ loại hình tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên sang tự bảo đảm chi phí chi thường xuyên đối với 4 đơn vị gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố; Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ; Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập một số phòng chuyên môn trực thuộc sở, ngành thành phố và đơn vị sự nghiệp của sở, ngành, quận, huyện. Qua đó đã tinh giảm, đưa ra ngoài được nhiều biên chế. Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đến năm 2018, thành phố đã tinh giản được 619 biên chế, đạt 23,16% so với tổng số biên chế phải tinh giản đến năm 2021”.

Được quan tâm đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.  Trong ảnh: Công chức phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.Được quan tâm đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.  Trong ảnh: Công chức phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đánh giá về công tác nâng chất CB và tinh giản CB, CC, VC của thành phố thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho rằng: Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển, đến nay, đội ngũ CB, CC, VC thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ CB. Việc tinh giản biên chế đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, công tác CB thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như một số CB, CC, VC có tư tưởng chạy theo “mác” học vị, nên đi học không đúng chuyên môn của vị trí đang công tác, hoặc không đúng vị trí quy hoạch CB. Vẫn còn nhiều CB, CC, VC đi học ở những cơ sở đào tạo có chất lượng chưa cao nên sau đào tạo chưa phát huy được tác dụng… Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC tuy đạt được kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa đạt tiến độ như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách về tinh giản biên chế quy định còn khắt khe, chưa phù hợp với thực tế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động rà soát đối tượng tinh giản, mà còn chờ đối tượng làm đơn tự nguyện mới đề nghị tinh giản. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tâm lý ngại va chạm, nể nang, chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc tinh giản biên chế…

(Còn tiếp)

Bài cuối: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm cao

Chia sẻ bài viết