01/02/2018 - 08:58

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bài 1: Những cách làm hiệu quả 

Sáu năm qua, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) TP Cần Thơ đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, cụ thể hóa NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nỗ lực ấy góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của CB, ĐV, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị...

Năm 2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là NQTW4 khóa XI) và năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTW4 khóa XII). Các cấp ủy Đảng trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa các nghị quyết trên đi vào cuộc sống. Đến nay, nhiều hạn chế, khuyết điểm được khắc phục; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết…

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện

Đi đôi với tổ chức triển khai Nghị quyết NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII đến 100% CB, ĐV, trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng tại TP Cần Thơ đã nghiên cứu, có sự vận dụng linh hoạt  phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Điển hình như Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Qua đó, giúp CB, ĐV “tự soi, tự sửa” bản thân 6 tháng 1 lần. BTV Quận ủy quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Cờ Đỏ thực hiện mô hình đối thoại định kỳ mỗi năm 1 lần với CB, ĐV cơ sở. Qua đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, giải quyết những bức xúc của CB, ĐV. BTV Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tổ chức hội nghị bàn giải pháp “Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình”, giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nhiều cấp ủy Đảng đã biên soạn sổ tay về nội dung những biểu hiện suy thoái cung cấp cho ĐV và hằng tháng trong họp lệ chi bộ phổ biến để ĐV nhận thức đúng 27 biểu hiện suy thoái, soi rọi bản thân, phòng tránh…

Lãnh đạo thành phố, cùng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, bên cạnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết sát thực tế, BTV Thành ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và quy định nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “TP Cần Thơ phải là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện NQTW4 khóa XII” (tại Hội nghị do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức tại TP Cần Thơ đầu năm 2017), BTV Thành ủy đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố cho CB từ cấp trưởng phòng các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện và CB chủ chốt, ban thường vụ đảng ủy các xã, phường, thị trấn. “Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất về phổ biến, quán triệt thực hiện một nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng từ trước đến nay. Qua hội nghị, có nhiều ý kiến tâm huyết, nhiều giải pháp đề xuất thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng quyết liệt, hiệu quả; giúp CB chủ chốt các cấp nhận thức sâu hơn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, qua đây, Thành ủy đã xây dựng và ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII, ban hành mẫu cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và các chỉ thị, quy định của Đảng của đảng viên...”- đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nâng chất công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chúng tôi đến xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đúng lúc Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho ĐV. Trong hội trường, gần 100 ĐV của Đảng bộ tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung các nghị quyết. Theo đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã, thực hiện các giải pháp NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ quan tâm uốn nắn những ĐV lười học nghị quyết; giao Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi chặt chẽ ĐV học nghị quyết. Từ đó, ý thức của ĐV được nâng lên; tỷ lệ ĐV tham gia học tập nghị quyết đạt 98,68%, tăng hơn 4% so với trước.

Thực tế, 6 năm qua, nhiều cấp ủy đảng không chỉ quan tâm uốn nắn, nâng cao ý thức tự giác học tập nghị quyết trong CB, ĐV mà còn có cách làm sáng tạo trong triển khai, quán triệt nghị quyết. Điển hình như Quận ủy Thốt Nốt thực hiện mô hình phổ biến nghị quyết tại nhà đối với những ĐV tuổi cao, sức khỏe không tốt. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố và Đảng ủy Các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết theo hình thức tập trung ĐV những tổ chức cơ sở Đảng có dưới 50 ĐV…

Từ năm 2012 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với CB, ĐV. Theo đó, hằng năm, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đều tổ chức kiểm tra đối với những CB, ĐV giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp; xem kết quả kiểm tra là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng ĐV cuối năm. Đây là một trong những giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của ĐV trong học tập nghị quyết. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, khẳng định: “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, 6 năm qua, chất lượng công tác quán triệt, học tập nghị quyết được nâng lên; tỷ lệ ĐV tham gia học tập các nghị quyết của Đảng luôn đạt từ 98% trở lên, tăng hơn 3% so với trước; thái độ học tập nghị quyết của ĐV nghiêm túc hơn”.

Gắn với làm theo gương Bác

Tại cuộc họp lệ tháng 1-2018 của Chi bộ Cơ quan thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, các ĐV báo cáo kết quả làm theo gương Bác được ghi chép trong cuốn sổ tay “Làm theo Bác” năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, ĐV trong chi bộ, công chức tư pháp- hộ tịch, nói: “Thực hiện sổ tay “Làm theo Bác”, hằng tháng tôi đăng ký những việc làm theo Bác cụ thể. Khi họp lệ chi bộ, tôi báo cáo những mặt làm được, chưa được và đề ra biện pháp khắc phục để chi bộ góp ý. Qua đó, giúp tôi thực hiện nhiệm vụ tốt hơn...”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, cho biết: “Từ năm 2015, Huyện ủy có sáng kiến mỗi năm cấp cho ĐV 1 cuốn sổ tay “Làm theo Bác” để hằng tháng ĐV đăng ký làm theo và tự nhận xét kết quả làm được, chưa được trước cuộc họp lệ chi bộ. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo gương Bác của ĐV trong huyện ngày càng đi vào nền nếp, tự giác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng”.

Theo đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 6 năm qua, BTV Thành ủy chỉ đạo gắn thực hiện NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05. Bên cạnh tổ chức cho từng tập thể, CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo gương Bác, mỗi kỳ họp lệ, mỗi chi bộ thường chọn 1 nội dung về gương Bác để sinh hoạt; chỉ định từ 1-2 ĐV kiểm điểm việc học tập và làm theo gương Bác… Qua đó, hầu hết CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt các cấp đã nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân… Qua học tập và làm theo gương Bác, thành phố có 610 tập thể, 2.548 cá nhân được Trung ương, Thành ủy và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tuyên dương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, những năm qua, vẫn còn một số CB, ĐV ít quan tâm việc học nghị quyết. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng lúc, từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện học tập và làm theo gương Bác chưa đạt yêu cầu; chương trình hành động của tập thể và cam kết của cá nhân thiếu cụ thể, thiếu cách làm mới, chưa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết … Những hạn chế này, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tham mưu Thành ủy chỉ đạo những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.l

Bài 2: Quyết tâm khắc phục khuyết điểm

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết