06/07/2020 - 09:00

Tăng cường sức mạnh cho tổ chức đảng 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Cần Thơ kết nạp được 11.695 đảng viên (ĐV), đạt 106,32% chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra. Kết quả này cho thấy, việc phát triển ĐV đã được các cấp ủy đảng trong thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Qua các phong trào thi đua, hành động cách mạng, 5 năm qua TP Cần Thơ có 11.695 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết ÐH Ðại biểu Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm công tác tạo nguồn, chăm bồi kết nạp ÐV. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho quần chúng ưu tú. Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác phát triển ÐV của huyện đạt kết quả tích cực.

Ðồng chí Nguyễn Hoài Ân, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thới Thạnh, nói: "Tôi được kết nạp vào Ðảng giữa năm 2019. Trở thành ÐV, tôi càng phải gương mẫu trong mọi công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Thới Thạnh, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển ÐV, ngay từ đầu năm Ðảng ủy chỉ đạo rà soát nguồn quần chúng trong đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ, giáo viên; chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để thu hút quần chúng tham gia. Trong 5 năm qua, xã kết nạp 64 quần chúng ưu tú vào Ðảng, đạt 107% KH nhiệm kỳ.

Ðồng chí Hứa Hồng Tươi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ huyện Thới Lai đã kết nạp được 902 ÐV, đạt 100,2% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện đề ra. Ðến nay, huyện có 196/221 chi bộ có chi ủy từ 3 đồng chí trở lên.

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ huyện Phong Ðiền đã kết nạp 708 ÐV, đạt 101% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện đề ra. Ðồng chí Lê Văn Thanh, Bí thư Ðảng ủy xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Ðảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã quan tâm phát hiện, tạo nguồn, tổ chức nhiều phong trào, tạo môi trường để quần chúng phấn đấu. Từ năm 2015 đến nay, xã có 106 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng, đạt 151% chỉ tiêu.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Ðiền, nhờ đẩy mạnh công tác phát triển ÐV, đến nay, Ðảng bộ huyện có 3.678 ÐV, có 144/160 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức đảng được nâng lên, khẳng định được hạt nhân lãnh đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đều đẩy mạnh công tác phát triển ÐV. Trong đó, Ðảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ kết nạp được 1.859 ÐV, đạt 154,9% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ Khối đề ra; Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ kết nạp được 817 ÐV, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện đề ra; Ðảng bộ quận Bình Thủy kết nạp được 602 ÐV, đạt 100,3% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ quận đề ra; Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ kết nạp được 1.000 ÐV, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết ÐH Ðảng bộ Khối đề ra...

Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển ÐV, nhằm tăng cường nguồn sinh lực mới cho Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, Ðảng bộ huyện Phong Ðiền đề ra chỉ tiêu kết nạp 250 ÐV trở lên, Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 ÐV trở lên, Ðảng bộ huyện Thới Lai đề ra chỉ tiêu kết nạp 400 ÐV trở lên, Ðảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 400 ÐV trở lên, Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đề ra chỉ tiêu kết nạp 500 ÐV trở lên, Ðảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng thành phố đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.000 ÐV trở lên… Dự thảo văn kiện ÐH đại biểu Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu phát triển 7.000 ÐV. Công tác phát triển ÐV được các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm đề ra chỉ tiêu cụ thể để thực hiện, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng.

Tại hội nghị thông qua văn kiện ÐH các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố yêu cầu: Nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, công tác phát triển ÐV là nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, các cấp ủy đảng thành phố cần thường xuyên chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện phấn đấu để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Ðảng xem xét kết nạp. Ðồng thời, chú trọng kết nạp ÐV là công nhân, nhất là chủ doanh nghiệp, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ các đoàn thể trong doanh nghiệp, quần chúng địa bàn dân cư...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết