19/03/2012 - 13:33

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG TP CẦN THƠ

Tăng cường lãnh đạo đối với công tác thanh niên

Thanh niên TP Cần Thơ ngày càng phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Các ĐVTN huyện Cờ Đỏ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (NQ25). Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện NQ này trên địa bàn TP Cần Thơ, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên thanh niên (gọi chung là thanh niên-TN) từng bước trưởng thành về nhiều mặt, hăng hái cống hiến sức trẻ vì sự phát triển của thành phố, cộng đồng...

* Nâng cao trình độ nhiều mặt cho thanh niên

Quán triệt NQ25 và Chương trình hành động của Thành ủy, hơn 3 năm qua, bên cạnh đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho TN, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã quan tâm lãnh đạo nâng cao trình độ mọi mặt cho TN. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bửu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, quận có 35 tổ chức cơ sở đoàn, với 6.674 đoàn viên TN. Nhằm thực hiện thắng lợi NQ25, hơn 3 năm qua, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc quan tâm nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Cụ thể, hàng năm, trong quy hoạch cán bộ, các cấp ủy đảng đều có chú ý đến đội ngũ cán bộ Đoàn, trên cơ sở đó, hơn 3 năm qua, toàn quận có 68 cán bộ Đoàn chuyên trách và không chuyên trách được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và có 1.709 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Không riêng Ninh Kiều, từ khi có NQ25, các cấp ủy Đảng trong thành phố cũng rất quan tâm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ Đoàn. Theo thống kê của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, hơn 3 năm qua, toàn thành phố có 1.180 lượt cán bộ Đoàn được cấp ủy tạo điều kiện đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn; 14.486 lượt cán bộ Đoàn được các cấp ủy đảng tạo điều kiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Chính vì thế, đến nay đa số đội ngũ cán bộ Đoàn từ cấp thành phố đến cơ sở đều có trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Đoàn và công tác TN thời kỳ CNH, HĐH.

* Trọng dụng cán bộ trẻ

Hơn 3 năm qua, các cấp ủy Đảng trong thành phố đã chú trọng hơn đến việc thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ. Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho biết: “ Quận luôn chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ có tài năng, đức độ, nhất là đối với vị trí cán bộ chủ chốt các cấp, nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhờ vậy, tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) được bầu vào cấp ủy quận trong nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 7,69%, tăng hơn nhiệm kỳ trước 2,56%”. Ở quận Ô Môn, việc bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng cũng được các cấp ủy đảng quan tâm. Nhờ vậy, hiện nay, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia vào HĐND quận đạt 20%, HĐND phường đạt 18,13% tổng số đại biểu; tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia vào cấp ủy quận nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 7,89%.

Bên cạnh việc quan tâm bố trí cán bộ trẻ vào các vị trí chức danh chủ chốt các cấp, hơn 3 năm qua, cấp ủy Đảng ở một số địa phương, đơn vị đã có cách làm hay trong thu hút cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội làm việc và phát huy tài năng, trí tuệ. Tiêu biểu như Quận ủy Thốt Nốt đã chỉ đạo UBND quận xây dựng và thực hiện “Đề án đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài quận Thốt Nốt giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án Thốt Nốt 30+3). Theo thống kê của Quận ủy Thốt Nốt, đến nay, quận đã thu hút được 51 ứng cử viên tham gia. Trong đó, có 34 ứng cử viên đã tốt nghiệp được tiếp nhận vào làm việc tại các phòng, ban, ngành của quận và các phường; còn 17 ứng cử viên đang học tại các trường, sau khi tốt nghiệp sẽ về quận nhận công tác. Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, khẳng định: “Việc Quận ủy chỉ đạo UBND quận xây dựng và thực hiện Đề án Thốt Nốt 30+3 là nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ đại học và trên đại học ở các trường đại học về phục vụ sự phát triển của quận, nhằm từng bước chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời, qua đó nhằm tạo điều kiện cho TN phát huy trí tuệ và cống hiến cho quê hương”.

* Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, cùng với việc lãnh đạo nâng cao trình độ của TN và trọng dụng cán bộ trẻ, việc quan tâm lãnh đạọ giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của TN cũng là một trong những kết quả nổi bật trong hơn 3 năm thực hiện NQ25. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai, toàn huyện có hơn 31.000 TN (chiếm 28% tổng dân số toàn huyện). Đa số TN sống bằng nghề nông nên phần đông thiếu tay nghề, thiếu việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ khi triển khai thực hiện NQ25, Huyện ủy Thới Lai đã lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh công tác dạy nghề cho TN, xem đây là một trong những nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, nhằm giúp TN có kiến thức trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, có nghề nghiệp và việc làm ổn định. Để thực hiện có hiệu quả công tác này, Huyện ủy chỉ đạo các ngành chủ động thành lập Trung tâm dạy nghề, phối hợp với các trường và trung tâm đào tạo liên kết mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn như kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thú y, may gia dụng, may công nghiệp, chằm nón, đan đát, điện gia dụng, sửa xe gắn máy, sửa máy nổ... cho TN; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hội chợ tư vấn nghề nghiệp cho TN và tổ chức điểm hẹn việc làm cấp huyện, cụm liên xã tạo điều kiện cho TN gặp gỡ với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm. Kết quả, hơn 3 năm qua, toàn huyện đã có hơn 1.700 TN được học nghề, có 3.653 TN được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và 40 TN đi lao động nước ngoài... Ngoài ra, Huyện ủy lãnh đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh việc hỗ trợ cho TN trong huyện vay hơn 4 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình... Nhờ nỗ lực đó, đến nay, đa phần TN huyện Thới Lai có việc làm, thu nhập ổn định và đời sống được cải thiện hơn trước.

Nhìn chung, cấp ủy đảng ở các quận, huyện trong thành phố đều quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để cải thiện đời sống cho TN. Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, hơn 3 năm qua, bình quân mỗi năm thành phố có hơn 20.000 TN được đào tạo nghề, trên 85.000 TN được giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định; có 15.990 TN được vay vốn tạo việc làm, với tổng số tiền hơn 26,8 tỉ đồng.

***

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, sau hơn 3 năm thực hiện NQ25, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố đã có sự chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò của TN và công tác TN nên đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho TN; chú trọng bố trí những TN đủ tài, đức vào những vị trí chủ chốt các cấp; đẩy mạnh giải quyết việc làm, cải thiện đời sống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho TN... Nhờ vậy, lực lượng TN của thành phố đã có bước chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong gia đình và ngoài xã hội. Thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để TN được học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành để ngày càng xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết