21/09/2018 - 09:42

Tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Trường Xuân, huyện Thới Lai thường xuyên kiểm tra (KT), giám sát (GS) đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Từ đó, những tổ chức đảng, CB, ĐV có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm được chấn chỉnh, xử lý kịp thời, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ xã.

Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã (bên trái) làm việc với Bí thư Chi bộ ấp Phú Thọ để nắm tình hình đảng viên.

Những ngày này, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Trường Xuân đang tăng cường giám sát việc chỉ đạo của các chi bộ trong vận động bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) và CB, ĐV vận động người thân tham gia BHYT. Theo đồng chí Huỳnh Văn Giàu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, bao phủ BHYT là một trong nhưng chỉ tiêu quan trọng, phải tập trung tuyên truyền, vận động mới hoàn thành. Do vậy, cần quan tâm KT, GS, phát huy tinh thần gương mẫu của CB, ĐV trong việc tham gia và vận động người thân tham gia BHYT. Trong quá trình KT, GS, phát hiện những CB, ĐV hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hoặc chưa tự giác tham gia BHYT, cấp ủy và UBKT Đảng ủy sẽ động viên, hỗ trợ. Nhờ vậy, hằng năm, 100% CB, ĐV và trên 98% người thân của CB, ĐV tham gia BHYT...    

Đồng chí Huỳnh Văn Giàu cho biết thêm, nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã thường xuyên tiến hành công tác KT, GS. Nội dung KT, GS tập trung những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm và tiêu cực; KT, GS việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đối với CB, ĐV; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành giờ giấc làm việc của CB, công chức; việc xây dựng cơ bản…

Qua đó, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều chi bộ và CB, ĐV, công chức khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. Nhiều trường hợp đã được khắc phục kịp thời, như: Chi bộ ấp Trường Thọ 1, Chi bộ ấp Thới Ninh thực hiện sinh hoạt chuyên đề chưa đúng quy định; Chi bộ ấp Phú Thọ, Chi bộ ấp Trường Thọ, ĐV chấp hành thời gian họp lệ chưa nghiêm, ĐV đi làm ăn xa tham gia họp lệ chưa đầy đủ; Chi bộ ấp Trường Thọ và Thới Ninh chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất xây dựng nhà thông tin ấp chưa đúng kế hoạch… Đồng chí Huỳnh Như Ý, công chức phụ trách lĩnh vực thương binh và xã hội, nói: “Trước đây, đôi lúc tôi sắp xếp công việc chưa khoa học nên cấp phát trễ chế độ cho một số đối tượng. Được UBKT Đảng ủy kiểm tra, nhắc nhở, hơn 2 năm nay, tôi đã khắc phục dứt điểm”. Đồng chí Nguyễn Phát Đạt, công chức văn phòng thống kê UBND xã, bộc bạch: “Trước đây, tôi và một vài công chức bộ phận một cửa đôi lúc chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm. Được KT, nhắc nhở, chúng tôi đã khắc phục, nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong 8 tháng năm nay, bộ phận một cửa tiếp nhận 3.485 hồ sơ, hầu hết đều giải quyết trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn, chỉ có 2 hồ sơ trễ hẹn do nguyên nhân khách quan”.

Cán bộ, đảng viên Trạm Y tế xã ân cần khám bệnh cho bệnh nhân.

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã cũng tăng cường KT, GS nhằm ngăn ngừa vi phạm của CB, ĐV. Theo đồng chí Trần Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Phú Thọ, chi bộ tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, quan tâm KT, GS đối với ĐV. Qua đó, những ĐV có biểu hiện sa sút, lơ là trong công tác đều được nhắc nhở, uốn nắn kịp thời nên việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Hằng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đồng chí Tạ Thành Thi, Bí thư Chi bộ, Trưởng Trạm Y tế xã, cho biết, chi bộ quan tâm KT, GS việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành đối với CB, ĐV; thường xuyên nhắc nhở CB, ĐV thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch chủ động, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tốt 12 điều y đức... Nhờ vậy, 3 năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ đối với CB, ĐV; không có CB, ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV được nâng lên, kỷ cương và kỷ luật trong Đảng được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong CB, ĐV; xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một vài CB, ĐV như: Bí thư, Phó Bí thư Trường Tiểu học Trường Xuân 2 vi phạm cho nhau mượn máy vi tính của trường không thông qua tập thể và 1 bí thư chi bộ ấp uống rượu bia gây xích mích với hàng xóm, đã bị thi hành kỷ luật; 1 ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đã làm đơn xin ra khỏi Đảng. “Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiếp tục tăng cường KT, GS thường xuyên các chi bộ, CB, ĐV trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Đảng, nhất là kết quả cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch vững mạnh”, đồng chí Huỳnh Văn Giàu nói.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết