18/05/2022 - 21:55

Tăng cường giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) thành phố vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Qua giám sát, cho thấy việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và chi hoạt động thường xuyên gắn với THTK, CLP, đảm bảo công khai, minh bạch; một số nội dung chi đã được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, trong xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn chậm,… gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước, chưa phát huy hiệu quả công trình…

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố làm việc tại UBND thành phố. 

Ðoàn giám sát ghi nhận, giai đoạn 2016-2021, UBND thành phố tiết tiệm trên 979 tỉ đồng chi thường xuyên, giảm hội họp, tiếp khách, đi công tác ngoài nước, mua sắm tài sản đắt tiền…; tiết kiệm trên 2,4 tỉ đồng trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong lĩnh vực y tế, 13 bệnh viện và trung tâm thuộc Sở Y tế đã chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, tiết kiệm cho ngân sách 108,7 tỉ đồng. Trong quản lý, sử dụng lao động, thành phố đã thực hiện vượt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015-2021. Cụ thể, đã tinh giản và cắt giảm 243 biên chế  công chức trong cơ quan hành chính; đã tinh giản và cắt giảm 3.456 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: “UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các quận, huyện chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị mình gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã THTK, CLP đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là cắt giảm 10% chi phí hội nghị, tiếp khách, đi công tác nước ngoài… với số tiền gần 1.000 tỉ đồng”.

Giai đoạn 2016-2021, tổng kế hoạch bố trí vốn cho các công trình, dự án của toàn thành phố trên 30.944 tỉ đồng, ước giải ngân được trên 25.355 tỉ đồng. Qua đó, có 1.504 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đoàn giám sát cũng ghi nhận việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả chưa cao, gây lãng phí, nhất là tiến độ xây dựng, giải ngân các nguồn vốn chưa đạt yêu cầu. Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố, cho biết: “Việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố phần lớn do công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân chậm; công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa chặt chẽ, phải điều chỉnh và gia hạn thời gian thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của dự án. Dự án kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến biến động giá vật liệu xây dựng, nhân công, sẽ tăng tổng mức đầu tư, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước”.

UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời Luật THTK, CLP và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, theo ông Lê Ðắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố, hiện nay, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng xe công không sử dụng nhiều năm nhưng chưa điều chuyển hay thanh lý. Ông Cảnh đề nghị các sở, ngành thành phố rà soát và có giải pháp thiết thực trong công tác quản lý tài sản công, hạn chế việc lãng phí tài sản của Nhà nước. Trong quá trình giám sát, nhiều đại biểu cũng đề nghị các sở, ngành thành phố cần có giải pháp thiết thực để xử lý đối với những trường hợp trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm trong THTK, CLP để thu hồi tài sản, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước...

Ông Ðào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Ðoàn ÐBQH thành phố đánh giá cao UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách và pháp luật về THTK, CLP. Ðồng thời, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về THTK, CLP trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về THTK, CLP; chủ động đề ra những giải pháp thiết thực khắc phục hạn chế để công tác THTK, CLP hiệu quả hơn…

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết