02/09/2012 - 16:35

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG QUẬN Ô MÔN

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ bộ phận "một cửa" phường Châu Văn Liêm nâng cao ý thức, trách nhiệm
phục vụ nhân dân.

Với tinh thần chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (gọi tắt là NQTW4) đạt kết quả cao nhất, từ đầu năm 2012, Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Ô Môn đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) các tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tập trung thực hiện KT, GS theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về tăng cường công tác KT, GS của Đảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác KT, GS và kỷ luật Đảng; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác KT, GS...

Theo đánh giá của lãnh đạo UBKT Quận ủy Ô Môn, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Trường Lạc là đơn vị thực hiện khá tốt công tác KT, GS theo tinh thần NQTW4. Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Trường Lạc, cho biết: "Theo chỉ đạo và hướng dẫn của UBKT Quận ủy, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã xây dựng Chương trình KT, GS phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Trong đó, tập trung là KT, GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác KT, GS... Đến nay, Đảng ủy phường đã tiến hành KT, GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ tại Chi bộ Quân sự và Chi bộ khu vực Bình Yên; KT, GS việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại nhiều chi bộ trực thuộc. Qua đó, Đảng ủy nhận thấy, ở một số chi bộ nội dung sinh hoạt lệ hàng tháng chưa phong phú, đảng viên phát biểu trong cuộc họp lệ ít; nội dung đăng ký học tập và làm theo của một số chi bộ và đảng viên còn chung chung, một số đảng viên chưa nêu cao ý thức học tập và tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Bác... Những hạn chế này đã được Đảng ủy chấn chỉnh kịp thời. UBKT Đảng ủy cũng đã tiến hành GS việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết , Điều lệ Đảng tại 4 chi bộ các khu vực: Tân Hưng, Bình Yên, Bình Lợi, Bình Thuận; GS việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ tại Chi bộ khu vực Tân Thạnh, Chi bộ Bình Yên và Chi bộ Trường THCS Ngô Quyền; GS 4 đồng chí chi ủy viên về việc cụ thể hóa nhiệm vụ Đảng ủy giao. Qua KT, GS, nhìn chung các chi bộ và đảng viên trong các chi bộ đều chấp hành nghiêm nội dung KT, GS. Tuy nhiên, một số chi ủy viên còn hạn chế trong việc cụ thể hóa nghị quyết đã được chấn chỉnh. Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT của Đảng ủy cũng đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tham gia đánh bài), qua đó, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cũng đã kết luận 1 đảng viên ở Chi bộ Quân sự vi phạm đạo đức lối sống, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách...

Các cấp ủy đảng và UBKT Đảng ủy phường Châu Văn Liêm cũng là đơn vị được UBKT Quận ủy đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác KT, GS theo tinh thần NQTW4. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã đề ra chương trình GS với nhiều nội dung. Trong đó tập trung GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; việc chấp hành Điều lệ Đảng và chỉ thị, nghị quyết của đảng viên; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường nhận thấy một số đảng viên ở các chi bộ thường xuyên vắng sinh hoạt lệ của chi bộ đã kịp thời chấn chỉnh và cho làm cam kết khắc phục. Hoặc có trường hợp ở Chi bộ khu vực 3 rời địa phương đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 4-2012 đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã làm thủ tục đề nghị UBKT Quận ủy xóa tên...

Song song với tăng cường GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường Châu Văn Liêm cũng đã tăng cường công tác KT những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn không để đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật. Chẳng hạn như KT, uốn nắn tinh thần thái độ làm việc của đảng viên làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giúp đồng chí này khắc phục hạn chế. Hay KT một đảng viên có dấu hiệu vi phạm về đạo đức lối sống ở Chi bộ Trường THCS Châu Văn Liêm và đã kết luận, thi hành kỷ luật khiển trách.

Không riêng cấp ủy, UBKT phường Trường Lạc và Châu Văn Liêm, theo đồng chí Đặng Thị Kim Hảo, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, thời gian qua hầu hết cấp ủy và UBKT các cấp ở quận Ô Môn đã thực hiện tốt công tác KT, GS theo tinh thần của NQTW4. Đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã GS 367 lượt tổ chức đảng và 4.637 đảng viên; KT 69 lượt tổ chức đảng và 171 lượt đảng viên. Nội dung KT, GS chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đạo đức lối sống của đảng viên; việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm... Cấp ủy và UBKT các cấp trong quận cũng đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 7 đồng chí, cảnh cáo 3 đồng chí, khai trừ 4 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu là về nguyên tắc tổ chức Đảng, chính sách pháp luật và phẩm chất đạo đức lối sống.

Theo đồng chí Đặng Thị Kim Hảo, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, để thực hiện tốt hơn nữa công tác KT, GS theo tinh thần NQTW4 của Đảng, UBKT Quận ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Quận ủy chỉ đạo thực hiện KT, GS toàn diện các lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là tăng cường công tác KT, GS việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, pháp luật và phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ quận trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết