30/11/2014 - 20:29

Sức bật mới của Đảng bộ phường Tân Lộc

Có dịp trở lại phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt), chúng tôi cảm nhận rất rõ diện mạo của vùng đất cù lao yên ả đang từng ngày đổi thay và phát triển mạnh mẽ. Các tuyến đường ngang, hẻm dọc từ trung tâm phường tẻ về các khu vực đã được mở rộng và bê tông hóa sạch đẹp. Nhiều công trình "ý Đảng lòng dân" như: khu dân cư, chợ trung tâm, nghĩa trang nhân dân… đang được đầu tư xây dựng. Đa số người dân cho rằng, nhờ chính quyền địa phương thực hiện tốt qui chế dân chủ, nên người dân luôn đồng thuận, sẵn sàng đóng góp sức người sức của, xây dựng quê hương phát triển.

Cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy và UBND phường Tân Lộc, chúng tôi tham quan một số tuyến đường giao thông vừa mới nâng cấp, mở rộng trên địa bàn phường. Ông Đỗ Văn Bé, người dân khu vực Long Châu, phấn khởi nói: "Tuyến đường Rạch Ruộng này vừa được mở rộng 4m khang trang, sạch đẹp. Trước đây đường đất, trời mưa sình lầy, đi lại khó khăn. Đầu năm rồi, trước khi làm đường, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân, bàn bạc thấu đáo, thành lập ban giám sát, ban vận động, tổ thi công nên bà con rất tin tưởng và đồng tình. Gia đình tôi đã hiến 20 m2 và đóng góp 10 triệu đồng để làm đường".

Tại khu vực Tân An, bà con cũng rất phấn khởi khi tuyến đường vào chùa Giác Thiền dài 200m được đổ bê tông và mở rộng 3,5m vừa hoàn thành cách đây nửa tháng. Bà Tô Mỹ Sương, người dân trong khu vực, kể: "Trước khi làm tuyến đường này, chính quyền tổ chức họp dân, bàn bạc dân chủ, công khai mức đóng góp, cách làm và thành lập các ban bệ giám sát chặt chẽ nên chúng tôi rất đồng tình. Gia đình nào có điều kiện thì đóng góp từ 5-10 triệu đồng, gia đình tôi dù cuộc sống khó khăn nhưng cũng sẵn lòng đóng góp 1 triệu để làm đường".

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND phường Tân Lộc tuyên truyền, vận động bà con khu vực Tân An về việc chuẩn bị mở rộng đường giao thông.

Nói về công tác huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Bạch, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Trước đây, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đôi lúc vẫn còn mang tính hình thức nên một vài công trình khi thực hiện nhân dân chưa đồng thuận cao. Đây là hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường được phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) diễn ra cuối năm 2012. Với quyết tâm khắc phục khuyết điểm này, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm quy chế dân chủ. Bất cứ công trình nào có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân thì dù lớn hay nhỏ đều tổ chức họp dân, bàn bạc thấu đáo cách làm, mức đóng góp và thành lập ban giám sát, ban vận động… rồi mới tiến hành làm nên nhân dân đã tin tưởng, đồng thuận cao. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, nhân dân trong phường đã đóng góp gần 20 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng 30.000m đường giao thông, xây mới 27 cây cầu bê tông.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Bạch, Bí thư Đảng ủy phường, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, ngoài khuyết điểm trên, Đảng ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa có sự đột phá; vai trò của Đảng ủy trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và lãnh đạo thu – chi ngân sách chưa tốt; lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác quản lý xây dựng, môi trường còn hạn chế… Với quyết tâm khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã bổ sung quy chế làm việc chặt chẽ, đồng thời chấn chỉnh một số trường hợp chưa chấp hành tốt quy chế làm việc. Việc tổ chức họp giao ban các thường trực hàng tuần, họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ hàng tháng được duy trì và đi vào nền nếp. Tại các cuộc họp chương trình công tác, nhiệm vụ của địa phương được bàn bạc dân chủ và thống nhất cao rồi mới tổ chức thực hiện. Đảng ủy cũng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, kiểm tra – giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; cải tiến phương pháp, lề lối làm việc theo hướng tập trung, bám sát và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Qua đó, đã tạo ra một số đột phá mới trong công tác lãnh đạo, điều hành và giải quyết tốt một số nhu cầu bức thiết của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Bạch, Bí thư Đảng ủy, nói: "Từ năm 2013 đến nay, phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng xây dựng nghĩa trang nhân dân; thành lập các tổ thu gom rác thải; tăng cường quản lý, ngăn chặn và kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng trái phép; đề nghị quận đầu tư xây dựng chợ trung tâm phường để phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân, quy hoạch xây dựng khu dân cư Phước Lộc. Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, tăng cường vận động xã hội hóa trong một số hoạt động của phường, kịp thời quyết toán các khoản chi tiêu đúng quy định nên năm 2013 kết dư ngân sách được 147 triệu đồng và dự kiến năm 2014 kết dư ngân sách trên 100 triệu đồng... Đây được xem là sự đột phá trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy sau kiểm điểm theo NQTW4".

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường cũng chỉ ra một số khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa kịp thời; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế; tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng còn yếu; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nên trình độ đội ngũ cán bộ (CB) chưa đồng đều; việc sử dụng, bố trí, sắp xếp CB chưa khoa học, đề bạt CB chưa đúng người, đúng việc… Để khắc phục những khuyết điểm này, từ năm 2013 đến nay, cùng với giáo dục nâng cao ý thức học tập nghị quyết của đảng viên, mua báo và tạp chí của Đảng cho đảng viên các chi bộ đọc, Đảng ủy phường còn tăng cường công tác quản lý đảng viên, qua đó đã kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chẳng hạn như trường hợp nguyên Phó Bí thư Chi bộ Công an, Phó Trưởng Công an phường vi phạm đạo đức lối sống đã bị cách chức cả trong Đảng và chính quyền; hay 7 đảng viên khác có dấu hiệu vi phạm đều được kiểm tra và kiểm điểm nghiêm túc. Đảng ủy chỉ đạo việc đăng ký làm theo gương Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, việc làm theo gương Bác của các ban, ngành, đoàn thể và CB, đảng viên đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Cụ thể, lực lượng đoàn viên thanh niên đã xây dựng những tuyến đường sáng – xanh – sạch đẹp; lực lượng cựu chiến binh đã thành lập các tổ thu gom rác thải; lực lượng quân sự và công an đã tăng cường công tác tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, vận động xây dựng cổng rào an ninh trật tự; lực lượng CB, công chức phường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, giải quyết và trả kết quả cho người dân nhanh gọn; lực lượng CB các khu vực đã vận động trên 500 triệu đồng xây dựng 16 nhà tình thương tặng các hộ khó khăn… Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình bằng cách mỗi kỳ sinh hoạt lệ mỗi chi bộ phải giới thiệu từ 1-2 đảng viên kiểm điểm, tự phê bình trước chi bộ nên ý thức đấu tranh xây dựng nội bộ của CB, đảng viên đã nâng lên.

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã chú trọng hơn đến công tác CB. Tính từ năm 2013, Đảng ủy phường đã sắp xếp lại vị trí công tác của 15 CB, trong đó luân chuyển CB phường về khu vực 5 CB, từ khu vực về phường 10 CB; cử 32 CB học trung cấp chính trị, 12 CB học đại học các ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Dữ, CB Văn phòng UBND phường, nói: "Được Đảng ủy, UBND phường tạo điều kiện đi học trung cấp chính trị và đại học kinh tế luật đã giúp tôi có thêm kiến thức, trình độ nên trong thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn trước".

Có thể thấy, quyết tâm và những kết quả bước đầu trong việc khắc phục khuyết điểm theo NQTW4 tạo ra nền tảng và sức bật mới ở Đảng bộ phường Tân Lộc.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết