27/04/2021 - 20:23

Vĩnh Thạnh, Bình Thủy

Sơ kết công tác chuẩn bị bầu cử

(CT) - Ngày 27-4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Vĩnh Thạnh và UBBC quận Bình Thủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác chuẩn bị bầu cử được huyện Vĩnh Thạnh thực hiện đúng quy trình, thời gian. Qua hiệp thương, có 51 người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu 31 đại biểu; 471 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 287 đại biểu. UBBC huyện đã họp bàn và thống nhất lập danh sách, công bố số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại các đơn vị bầu cử theo quy định; UBBC các xã, thị trấn đang thực hiện lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đúng theo luật định…

Thời gian tới, UBBC huyện thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử để chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, bổ sung cử tri vào danh sách ở các khu vực bỏ phiếu; giải quyết các khiếu nại của cử tri có liên quan đến việc lập danh sách cử tri. Đồng thời niêm yết và kiểm tra việc niêm yết tiểu sử tóm tắt, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phối hợp tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định.

* Theo UBBC quận Bình Thủy, lãnh đạo quận chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các bước chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBBC quận đã ban hành các quyết định phê chuẩn 88 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn quận. Các phường đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại 185 điểm; đồng thời thông báo rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh về địa điểm niêm yết để nhân dân kiểm tra. Qua hiệp thương lần ba, thống nhất danh sách 54 người ứng cử đại biểu HĐND quận và 302 người ứng cử đại biểu HĐND phường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phối hợp UBBC và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức họp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND quận và phường để hướng dẫn về công tác vận động bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng, phong phú, đa dạng về hình thức. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ ổn định; công tác phòng chống dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ. 

Sắp tới, quận Bình Thủy tập trung tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, nội quy phòng bỏ phiếu, ngày bầu cử... Tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử...

PHẠM TRUNG - KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết