21/09/2020 - 09:14

Quyết tâm đẩy lùi suy thoái 

Hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT05), hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) quận Ô Môn đã nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, đã hạn chế CB, ĐV biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm; tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đánh giá cao kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ quận.

Theo đồng chí Hồ Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận, Ðảng bộ quận Ô Môn có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy (11 đảng bộ cơ sở và 31 chi bộ cơ sở), với 3.577 ÐV. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tổ chức 21 hội nghị quán triệt NQTW4 khóa XII và CT05 cho trên 98,5% ÐV; chỉ đạo các đoàn thể triển khai ra đoàn viên, hội viên và nhân dân được 228 cuộc, với 28.241 lượt người dự. Hầu hết CB, ÐV và nhiều người dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Ðồng chí Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Long Hưng, cho biết: Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể tăng cường tuyên truyền giúp CB, ÐV, hội viên, đoàn viên và người dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ðồng thời, chỉ đạo các chi bộ và CB, ÐV nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế của mỗi tập thể, cá nhân. Hằng năm, Ðảng ủy chỉ đạo CB, ÐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều CB, ÐV đã khắc phục được khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới lề lối và tác phong công tác, sâu sát địa bàn dân cư để nắm bắt, kịp thời giải quyết nguyện vọng của nhân dân. "Nhờ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với CT05, hơn 4 năm qua, Ðảng bộ phường không có CB, ÐV vi phạm" - đồng chí Lê Thanh Bình khẳng định.

Tại Ðảng bộ phường Châu Văn Liêm, Ðảng ủy phường chỉ đạo tất cả CB, ÐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký thực hiện CT05 bằng những việc làm có ý nghĩa. Qua hơn 4 năm thực hiện, đội ngũ CB, ÐV, nhất là người đứng đầu, đã nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Mai Ðộ, Bí thư Ðoàn phường, bộc bạch: "Với vai trò thủ lĩnh của tuổi trẻ phường, tôi đã đề ra nhiều kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ðồng thời, chỉ đạo đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào; gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi đã vận động đoàn viên, thanh niên thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường xây dựng tuyến đường 26-3, tuyến đường Trần Hưng Ðạo, tuyến quốc lộ 91 và tuyến đường liên khu vực 9-11 sạch, đẹp, an toàn". Theo đồng chí Tạ Thanh Bình, Bí thư Ðảng ủy phường, nhờ CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm, hằng năm phường thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 4 năm qua, Ðảng bộ phường chỉ có 1 ÐV vi phạm.

Kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với CT05 tại Ðảng bộ quận Ô Môn đã được Ðoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao. Ðồng chí Hồ Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Ðến nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ÐV được ngăn chặn, đẩy lùi. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân đã cơ bản được khắc phục; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương đã được xem xét giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin với nhân dân. Hằng năm, Ðảng bộ có từ 93%-97,5% ÐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ có dưới 1% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; có từ 80%-97% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo đồng chí Hồ Văn Hậu, việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với CT05 của Ðảng bộ vẫn còn một số hạn chế, như: một số cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chưa cụ thể, chỉ đạo khắc phục thiếu quyết liệt; chưa quản lý chặt chẽ ÐV; vẫn còn một số ít CB, ÐV chưa thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, dẫn đến biểu hiện suy thoái, vi phạm...

Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW4 gắn với CT05 nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái trong CB, ĐV. Đồng thời, xem đây là nhân tố tích cực trong xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh và xây dựng quận phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết